Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t

Inkwizycja, czyli w poszukiwaniu światła prawdy (rozdział 6 z 13)
Wersja do wydrukowaniaPraca w zip'ieWyślij na e-mail
Przedmiot: Historia
dodano: 2003-01-05
autor: Runaway

6. INKWIZYCJA BISKUPIA 1184 - 1231(2), CZYLI BISKUPI WYRYWAJACY CHWAST HEREZJI.

Kościół od początku swego istnienia czuwał nad czystością wiary i zadanie to realizował najczęściej przez biskupów. Aspektem tej czujności, który szczególnie nas interesuje, jest działalność tzw. inkwizycji biskupiej w latach 1184 - 1231(2). Ten typ działalności inkwizycyjnej nie był oczywiście owocem jednego dekretu, nie powstał od razu. Do właściwej formy postępowania dochodzono etapami.

Na samym początku, kiedy jeszcze "chwast herezji" nie plenił się tak powszechnie, do uprawnień biskupa diecezjalnego należało ekskomunikowanie "uporczywych heretyków" w celu zmuszenia ich do porzucenia fałszywych poglądów. Klątwa zatem miała tu wymiar poprawczy. Wtedy jeszcze biskup nie miał obowiązku wyszukiwania i ścigania z urzędu heretyków.

Dopiero postanowieniem synodu w Tours (1163) biskupi i kapłani mieli obowiązek wyszukiwania heretyków i prowadzenia procesów dochodzeniowych o stwierdzenie, czy podejrzany wyznaje poglądy heretyckie. W południowej Francji, regionie najbardziej opanowanym przez sekty heretyckie, zadanie to papież powierzył legatowi Piotrowi. Ten zorganizował trzyinstancyjny trybunał inkwizycyjny (dochodzeniowy) dla oskarżonych o herezję. Kary jakie w tym sądzie stosowano były różne: ekskomunika, uwięzienie, konfiskata majątku, zburzenie zamku (dla panów feudalnych). Samo wykonanie kar powierzono hrabiemu Tuluzy Rajmundowi V.

Etapami budowano także definicję szkodliwości poglądów heretyckich dla Kościoła i społeczeństwa. XXVII kanon Soboru Laterańskiego III (1179) zakładał walkę z herezjami. Według "Dekretu Gracjana" herezje to atak na Kościół i niszczenie dobra publicznego państwa. Za pontyfikatu papieża Innocentego III ustalono, że herezja to przestępstwo równe obrazie majestatu władcy i trzeba karać ją jak fałszerstwo monet - ponieważ jest zawsze fałszerstwem prawdy - czyli śmiercią. Motywem, jakim kierowali się twórcy tego surowego postępowania był: "Nie pragnienie zemsty, ale zamiłowanie do poprawy człowieka."

Dokładne przepisy prawne, nadające konkretny kształt inkwizycji biskupiej wydał 4 listopada 1184 roku synod w Weronie. Określił, że po pierwsze: należy ścigać ruchy: katarów, patarenów (lombardzkiego ruchu ubogich), humiliatów, ubogich z Lyonu, czyli waldensów, arnoldystów (herezji Arnolda z Brescii), a po drugie że należy to do obowiązków biskupa diecezji. Formalnie od tej daty notuje się początek średniowiecznej inkwizycji.

Komentarz/uwagi/znalezione błędy: MegaStats
Odsłony:
563659 razy
Ocena:
3.79/10
Głosy:
5
Oceń:
Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t
Home | Śmieszne sms | Reklama | Napisz do nas
© Copyright by Mumin Designer 2000-2007