Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t

Biblia - jeden z najdawniejszych zabytków językowych, literackich, religijnych
Wersja do wydrukowaniaPraca w zip'ieWyślij na e-mail
Przedmiot: Antyk i Biblia
dodano: 2002-11-05

Biblia:
 1. ukazuje dzieje narodu izraelskiego
 2. zawiera pouczenia - ma charakter dydaktyczny
 3. wprowadza pojęcia dobra i zła, nagrody i kary
 4. formułuje nakazy i zakazy moralne
Zawiera wiele rodzajów literackich:
 • Epika
  1. poemat opisowy (ks. Rodzaju)
  2. biografia (Ewangelia)
  3. powieść obyczajowa
  4. przypowieść
  5. kroniki (ks. Kronik)
  6. epistolografia (listy apostołów)
  7. zbiór praw
 • Liryka
  1. pieśń miłosna ("Pieśń nad Pieśniami")
  2. hymn ("Hymn do miłości")
  3. psalm
  4. tren
 • Dramat
  1. "Pieśń nad Pieśniami"
  2. ks. Hioba
Treści, ich układ, cechy typowe Starego Testamentu
Biblia to zbiór ksiąg religijnych, uznanych za święte przez dwie religie: Judaizm i Chrześcijaństwo. Wszystkie księgi dzielą się na dwie części: Stary i Nowy Testament. Księgi Starego Testamentu powstawały przez ponad 100 lat (XIII w. p.n.e.- I w. n.e). Na treść tego utworu składają się zagadnienia filozoficzne, etyki i prawa kultu religijnego. Księgi Starego Testamentu napisane były w języku hebrajskim, aramejskim i greckim. Dzielą się na księgi dydaktyczne, prorocze i historyczne.

Kosmogonia biblijna
Badacze twierdzą, że opis stworzenia świata jest poematem, a nie kroniką wydarzeń. Sześć dni stworzenia świata to jakby sześć strof swoistej pieśni z refrenem. W początkowych trzech strofach jest mowa o oddzieleniu światła od ciemności, mórz od lądów i o pojawieniu się roślinności. Kolejne trzy zwrotki mówią o stworzeniu nieba ze słońcem, księżycem, gwiazdami, w wodzie ryb, w powietrzu ptaków, na ziemi stworzenie zwierząt i człowieka. W siódmym dniu Bóg odpoczywał.

Wizja człowieka i świata w "Księdze Koheleta"
Treścia tej księgi są rozważania nad sensem życia ludzkiego. Autor nie znajduje odpowiedzi na pytanie jak jest droga do prawdziwego szczęścia. Stwierdza tylko, że szczęścia nie przynoszą ani bogactwa, ani słowa, ani używanie rozkoszy, ani też wysławiana mądrość i wiedza. Często w utworze tym powtarzają się słowa "Wszystko jest marnością". Życie jest pełne utrapień, niesprawiedliwości i trudów, a przy końcu bytowania czeka wszystkich śmierć. Kohelet wierzy w Boga, od którego zależą radosne i jasne strony życia, które należy traktować jako dar. Z korzystania z tych darów trzeba będzie zdać relację Bogu. Kohelet jest przekonany, że wszystko pochodzi od stwórcy, który kiedyś będzie sędzią człowieka.

Księga psalmów - tematyka, walory formy
Psalmy to utwory do śpiewania przy akompaniamencie harfy i cytry. Psalmów jest 150. Twórcy to Dawid, Mojżesz, Salomon, Asaf, Karachit, Ezramit.

Dzielimy je na:
 1. pochwalne
 2. błagalne
 3. dziękczynne
 4. mądrościowe
 5. pokutne
Charakter psalmów:
 1. pieśni liryczne mówiące o kondycji ludzkiej
 2. o miłości człowieka wobec Boga
 3. zwierają świadomość przemijania i przekonanie, że grzech i cierpienie to nieodłączne atrybuty ludzkiej natury
 4. mają charakter modlitwy
Psalmy:
 1. mają wielką siłę ekspresji
 2. zawierają wiedzę o człowieku
 3. sposób obrazowania to: porównania, epitety itp.
Wizja człowieka jest tutaj inna niż w księdze Koheleta. Człowiek to istota potężna. Umiłowany przez Boga, który oddaje mu pod władanie cały świat.

Komentarz/uwagi/znalezione błędy: MegaStats
Odsłony:
563543 razy
Ocena:
2.95/10
Głosy:
964
Oceń:
Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t
Home | Śmieszne sms | Reklama | Napisz do nas
© Copyright by Mumin Designer 2000-2007