Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t

3 najwięksi filozofowie antyczni
Wersja do wydrukowaniaPraca w zip'ieWyślij na e-mail
Przedmiot: Antyk i Biblia
dodano: 2002-11-05

Sokrates (469-399 r.p.n.e.)
 • był nauczycielem Platona
 • głosił on absolutyzm i intelektualizm etyczny
 • dobro, cnotę i szczęście utożsamiał z prawdą
 • jego dewiza to: "Poznaj samego siebie"
 • podkreślał świadomość własnej niewiedzy: "Wiem, że nic nie wiem"
 • środki poznania to: żywy dialog, zbijanie fałszywych argumentów rozmówcy, pomoc w dochodzeniu dostępnej prawdy
 • ideałem była doskonałość etyczna, racjonalizm i intelektualizm etyczny (utożsamianie szczęścia, dobra, cnoty z wiedzą o tym co dobre i złe)
 • nie uważał siebie za mędrca ani za nauczyciela mądrości. Próbując odpowiedzieć na pytanie "czym jest wiedza" rozmawiał z mieszkańcami Aten często ujawniając ich niewiedzę
Platon (427-347 r.p.n.e. (Arystokles))
 • był uczniem i przyjacielem Sokratesa
 • stworzył pierwszy system idealizmu obiektywnego (platonizmu)
 • dualizm świata:
  1. świat idei (idealny) - niedostępny zmysłom
  2. świat materialny
 • jego pisma filozoficzne to "Uczta", "Państwo", "Prawa"
 • funkcja poznawcza to dusza obdarzona wrodzoną wiedzą o ideach
 • na podstawie swej teorii idei zbudował teorię państwa idealnego. Założył szkołę w Atenach nazwaną "Akademią od gaju Akademosa".
Arystoteles (384-322 r.p.n.e.)
 • uznawany za najwybitniejszego myśliciela starożytności
 • jego działalność obejmowała niemal wszystkie dziedziny wiedzy
 • założył szkołę filozoficzną w Atenach
 • twierdził, że każda rzecz jest bytem złożonym z materii i formy kształtującej materię
 • postawił tezę o zmienności bytu i wielości form ruchu
 • zapoczątkował empiryczne metody badań przyrodoznawczych
 • stworzył podstawy rozwoju nauk przyrodniczych
 • był rzecznikiem demokracji, stworzył naukę o państwie
 • zajmował się zagadnieniami etycznycmi
 • twórca "Poetyki" - rozprawy o literaturze, prawach rządzących poszczególnymi gatunkami i rodzajami literackimi

Komentarz/uwagi/znalezione błędy: MegaStats
Odsłony:
563551 razy
Ocena:
1.48/10
Głosy:
1854
Oceń:
Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t
Home | Śmieszne sms | Reklama | Napisz do nas
© Copyright by Mumin Designer 2000-2007