Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t

Charakterystyka ptaków
Wersja do wydrukowaniaPraca w zip'ieWyślij na e-mail
Przedmiot: Biologia
dodano: 2002-08-16
autor: Jojo

Charakterystyka ptaków

Pokrycie ciała

 • skóra ptaków jest delikatna
 • tworzy ja wielowarstwowy i zrogowaciały naskórek, pod którym znajduje się elastyczna skóra właściwa
 • brak gruczołów potowych
 • występują gruczoły łojowe: gruczoł kuprowy
 • ciało pokryte piórami
 • zawiązek pióra powstaje jako wpuklenie naskórka, które zapada się w głąb skóry, gdzie styka się z brodawką skóry właściwej i dzieli się na dwie części:
 • zewnętrzną, z której powstanie pochwa pióra
 • wewnętrzną, z której wyrośnie właściwe pióro
 • listewki i haczyki promyków sąsiednich gałązek zachodzą na siebie tworząc bardzo lekką i elastyczną strukturę chorągiewki
 • podział piór ze względu na rolę:
 • związane z lotem – lotki i sterówki (sztywna chorągiewka)
 • związane z termoregulacją – pióra puchowe i okrywowe
 • lotki mocowane są na końcach skrzydeł łącznotkankową spoiną (do II palca i częściowo do III palca oraz śródręcza – lotki I rzędu; na kości łokciowej od 6 do 37 lotek II rzędu)
 • sterówki tworzą ogon ptaka (osadzone są na pygostylu; od 8 do 24)
 • dziób – rogowe okucie szczęk, powstałe ze zlanych w jedną całość łusek rogowych
 • progresywne przystosowanie do lotu


Szkielet

 • bardzo lekki – w większości pneumatyczny (jamy szpikowe wypełnione powietrzem)
 • szkielet osiowy:
 • czaszka:
  1. mózgoczaszka większa niż u gadów; duża szerokość i cienkie sklepienie (zlane kości: ciemieniowa, skroniowa i potyliczna)
  2. obecność kilku kości w żuchwie, pojedynczy kłykieć potyliczny (cechy gadzie)
 • kręgosłup – zbudowany z 5 odcinków, o łącznej liczbie kręgów od 39 do 62:
  1. bardzo ruchliwy odcinek szyjny, esowato wygięty; kręgi siodełkowate (pierwsze dwa to dźwigacz i obrotnik) w liczbie od 9 do 25
  2. odcinek piersiowy – pierwsze kręgi piersiowe zrastają się w pojedynczą kość grzbietową
  3. ostatnie kręgi piersiowe, wszystkie lędźwiowe, krzyżowe i ogonowe zrastają się w kość lędźwiowo-krzyżową; odcinek ten zespolony jest z potężną miednicą
  4. w odcinku ogonowym pierwszy kręg zrasta się współtworząc synsacrum; kilka następnych jest wolnych; ostatnie 4 zrastają się w trójkątną płytkę kostną - pygostyl
 • klatka piersiowa – mocna
 • silnie zaznacza się tendencja do usztywniania kręgosłupa tułowiowego
 • obręcze i kończyny:
 • obręcz barkowa – zbudowana z łopatek, kości kruczych i obojczyków;:
  1. duży i płaski mostek, u ptaków latających wyrasta zeń duży grzebień mostka – miejsce przyczepienia silnych mięśni skrzydeł; u nielotów zredukowany
 • obręcz miednicowa i kończyny dolne:
  1. dobrze rozwinięte (dwunożność, konieczność przyjmowania dużych obciążeń przy lądowaniu)
  2. skrócona kość udowa
  3. kości podudzia (strzałkowa i goleniowa) często zrastają się ze sobą tworząc kość goleniową
  4. dolne kości stępu i śródstopia zrastają się w czasie rozwoju zarodkowego w kość skokową (powstanie dodatkowej dźwigni i stawu skokowego tylnego – amortyzacja przeciążeń)
  5. redukcja palców w kończynie dolnej – brak palca piątego, pierwszy skierowany do tyłu, drugi, trzeci i czwarty skierowane do przodu
  6. u niektórych ptaków, np. struś afrykański dwupalcowość
Układ mięśniowy

 • dobrze rozwinięta muskulatura (szczególnie mięśnie skrzydeł – u lotników; kończyn dolnych – u biegaczy)
 • brak przepony
 • ruch skrzydeł w dół - mięsień piersiowy
 • ruch skrzydeł w górę – mięsień kruczoramienny
 • oba mięśnie przyczepione do grzebienia mostka i kości ramieniowych


Układ oddechowy

 • złożony z płuc i worków powietrznych
 • mało elastyczne płuca
 • duża powierzchnia czynna płuc
 • do każdego płuca prowadzi oskrzele główne, od którego odchodzą liczne oskrzela II-go rzędu
 • oskrzela II-go rzędu dzielimy na grzbietowe (wdechowe) i brzuszne (wydechowe)
 • oskrzela II-go rzędu rozdzielają się na drobniejsze oskrzeliki III-go rzędu ułożone równolegle względem siebie
 • pomiędzy oskrzelikami III-go rzędu mieści się plątanina kapilar powietrznych i krwionośnych, ma tam miejsce wymiana gazowa
 • średnica kapilar powietrznych jest bardzo mała, np. u gołębia 4mm. (skutek bardzo rozbudowana powierzchnia oddechowa płuc; wada – są bardzo delikatne, dlatego płuca ptaków nie mogą pracować systemem miechowym – płuca ptaków mają charakter przepływowy)
 • funkcję pomp ssąco-tłoczących spełniają cienkościenne i słabo unaczynione worki powietrzne (zazwyczaj 9)
 • worki dzielimy na przednie (m.in. szyjne, obojczykowe i piersiowe przednie) oraz tylne (piersiowe tylne i brzuszne)
 • worki płucne wnikają nawet do kości długich (np. ramienia)
 • ucisk mięśni szkieletowych na worki zmienia ich objętość i wymusza przepływ powietrza przez płuca
 • w czasie lotu wdechy i wydech są zsynchronizowane z wymachami skrzydeł
 • uniesienie skrzydeł = wdech
 • opuszczenie skrzydeł = wydech
 • występuje zjawisko podwójnego oddychania – podczas wdechu i podczas wydechu przez płuca przepływa świeże powietrze
 • wdech: zasysanie powietrza przez worki tylne; jama nosowa®tchawica®krtań dolna®oskrzela główne®płuca; podczas wdechu wejście do oskrzeli brzusznych jest zamknięte; wdychane przez oskrzela grzbietowe powietrze przechodzi od tyłu do kapilar płucnych i dalej do worków przednich; część przechodzi przedłużeniem oskrzela głównego – oskrzelem workowym – do worków tylnych (nie pokonuje sieci kapilarnej)
 • wydech: zamknięcie oskrzeli grzbietowych i przedłużenia oskrzela głównego, otwarcie oskrzela brzusznego; ucisk na przednie i tylne worki powoduje, że nie użyte wcześniej powietrze z worków tylnych przepływa do przodu przez sieć kapilar płucnych, a zużyte wcześniej powietrze, wypełniające worki przednie, usuwane jest przez oskrzela wydechowe do oskrzela głównego i dalej na zewnątrz
 • przepływ powietrza przez kapilary płucne jest zawsze jednokierunkowy – od ogona do głowy
 • worki stanowią wraz z mięśniami tłocznię powietrza
 • worki zmniejszają ciężar właściwy ptaka
 • worki są rezerwuarem powietrza
 • worki biorą udział w nawilżaniu powietrza
 • worki chronią przed przegrzewaniem w czasie lotu
 • worki umożliwiają ogrzewanie zimnego i schładzanie gorącego powietrza


Układ krążenia

 • cztero-jamiste serce o dużej sprawności
 • całkowite oddzielenie krwi natlenionej od odtlenionej
 • serce ptaków może pracować z częstotliwością setek cykli na minutę (u kolibrów około 1000)
 • redukcja zatoki żylnej (za wyjątkiem nielotów)
 • redukcja liczby naczyń opuszczających lewą komorę (jeden łuk aorty - lewy)
 • zmniejszenie wielkości krwinek w porównaniu do gadów
 • krwinki jądrzaste i krótko żyjące
 • obieg krwi – duży: lewa komora®łuk aorty (lewy)®tętnice®kapilary tkankowe®żyły®żyły główne®szczątkowa zatoka żylna®prawy przedsionek
 • obieg krwi – mały: prawa komora®pień płucny®tętnice płucne®kapilary płucne®żyły płucne®lewy przedsionek


Układ wydalniczy i rozrodczy

 • narządy wydalnicze – nerki typu ostatecznego (zanercza)
 • kwas moczowy – produkt przemiany związków azotowych (w nerkach nie dochodzi do zagęszczenia moczu)
 • brak pęcherza moczowego
 • rozcieńczony mocz przepływa moczowodem do kloaki i dopiero tam ulega zagęszczeniu
 • ptaki morskie piją słoną wodę, a nadmiar wody wydalają przez gruczoł solny uchodzący u nasady dzioba
 • nefrony w nerkach mają niewielkie pętle i słabo zagęszczają mocz
 • jaja ptaków należą do największych w całym świecie zwierzęcym
 • zachowania godowe osiągają wysoki stopień rozwoju
 • dymorfizm płciowy
 • u samic funkcjonuje tylko lewy jajnik i jajowód (zmniejszenie masy ciała)
 • zapłodnienie następuje w jajowodzie; dopiero potem komórka jajowa zostaje zaopatrzona w osłonki: białkową, pergaminową i skorupkę wapienną
 • złożenie jaja jest możliwe dzięki rozwartej od tyłu miednicy (brak spojenia łonowego)
 • jaja muszą byś wysiadywane (wyjątek nogale zakopujące jaja w kopcach butwiejących liści
 • ptaki dzielimy na gniazdowniki – pisklęta niedołężne, często ślepe, np. drapieżne, kukułkowate, wróblowate, dzięciołowate, papugi i gołębie; zagniazdowniki – pisklęta wkrótce po wykluciu są dość samodzielne i mogą opuszczać gniazdo w poszukiwaniu pokarmu, jednak opieka rodzicielska jest jeszcze potrzebna przez pewien czas, np. blaszkodziobe, kuraki, żurawie, perkozy


Układ pokarmowy

 • brak zębów
 • u wielu gatunków przełyk uległ rozszerzeniu w wole i tam ma miejsce wstępne rozmiękczanie
 • żołądek ma budowę dwuczęściową: I część intensywne wydzielanie soków trawiennych – żołądek gruczołowy; II część silnie umięśniona, miażdżenie i rozcieranie pokarmu – żołądek mięśniowy
 • występowanie dwuczęściowego żołądka jest dowodem na słuszność zasady korelacji (zmiana w budowie i funkcjach jednego narządu powoduje zmiany w budowie i funkcjach innego – brak zębów a żółądek mięśniowy)
 • niektóre ptaki połykają małe kamienie, tzw. gastrolity
 • długość jelita ptaka zależy od jego diety
 • jelito kończy się w steku (kloace)
 • do kloaki uchodzą również moczowody i nasieniowody (u samic lewy jajowód)
 • szeroki zakres przystosowań do rodzaju pożywienia: ziarnojady, owadożerne, odcedzające, nektarojady, rybożerce i mięsożerce


Układ nerwowy i narządy zmysłów

 • mózg ptaka jest siedem razy większy od mózgu gada
 • krótkie i bardzo rozepchnięte na boki mózgowie (środek ciężkości)
 • dalszy rozwój kresomózgowia
 • zatracenie liniowego układu części mózgowia
 • gładkie półkule kresomózgowia
 • silnie rozwinięty móżdżek
 • esowate wygięcie rdzenia przedłużonego
 • z mózgowia wychodzi 12 par nerwów czaszkowych
 • kresomózgowie – duże, szerokie i gładkie półkule nakrywają całkowicie międzymózgowie (silny przerost jąder ciała prążkowanego – istoty szarej leżącej pod powierzchnią mózgu, znajdują się tu najwyżej zorganizowane ośrodki decyzyjne)
 • móżdżek – duży (lot, dwunożność), zbudowany z trzonu i kłaczków; powierzchnia jest pobrużdżona i pokryta istotą szarą – korą móżdżku
 • rdzeń przedłużony – duży
 • węch – słaby; redukcja kory węchowej w kresomózgowiu; przesunięcie otworów nosowych do nasady dzioba
 • wzrok – największe oczy wśród zwierząt; silnie zakrzywiona rogówka
 • słabo rozwinięte narządy czucia skórnego
 • dobrze rozwinięty narząd smaku
 • narząd równoważno-słuchowy – brak małżowin usznych; szybkie przewodzenie sygnału w uchu i ślimaku; w uchu środkowym występuje tylko strzemiączko; krótkie przewody słuchowe zewnętrzne i nerwy słuchowe – małe zniekształcenia dźwięków; duże kanały półkoliste w uchu wewnętrznym


Występowanie i znaczenie

 • najliczniejsza grupa czworonogów
 • funkcjonują na wszystkich poziomach konsumentów
 • są źródłem mięsa, jaj i piór
 • owadożerne gatunki regulują ilość owadów-szkodników
 • ptaki drapieżne ograniczają populacje szkodliwych gryzoni
 • kolonijne ptaki morskie (np. kormorany i pelikany) są źródłem guana
 • hodowane ze względów estetycznych
 • rzadko wyrządzają poważniejsze szkody (wyj. Wikłacz czerwonodzioby)
 • ptaki mogą przenosić czynniki chorobotwórcze (np. choroby papuziej), tzw. orniotozy

Komentarz/uwagi/znalezione błędy: MegaStats
Odsłony:
563615 razy
Ocena:
6.18/10
Głosy:
428
Oceń:
Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t
Home | Śmieszne sms | Reklama | Napisz do nas
© Copyright by Mumin Designer 2000-2007