Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t

Budowa i przemiana pokoleń roślin telomowych
Wersja do wydrukowaniaPraca w zip'ieWyślij na e-mail
Przedmiot: Biologia
dodano: 2002-08-16
autor: Jojo

Teoria telomowa:
 1. przewyższanie – powstają pęd główny i pędy boczne
 2. spłaszczanie – układanie się telomów w jednej płaszczyźnie lub układanie się telomów w jednej osi
 3. zrastanie – łączenie spłaszczonych telomów krawędziami
 4. zginanie – formowanie organów rozrodczych

Ewolucja rozbieżna – dywergencyjna – narastanie różnic (powstają organy homologiczne)
Ewolucja zbieżna – konwergencyjna – narastanie podobieństw (powstają organy analogiczne)

BUDOWA I FUNKCJE ŁODYGI
 1. węzły – miejsca, z których wyrastają liście
 2. międzywęźla – odcinki bezlistne

źdźbła: węzły – pełne; międzywęźla – puste; występuje tzw. kolanko

Budowa pierwotna łodygi:
 1. skórka – jednowarstwowa; komórki ściśle przylegające; ściany zewnętrzne komórek zgrubiałe, pokryte kutikulą i włoskami
 2. kora pierwotna – zbudowana z miękiszu zasadniczego; zewnętrzne komórki zawierają chloroplasty; liczne przestwory międzykomórkowe; warstwa komórek wzmacniających; czasami występuje endoderma (składa się z komórek o ścianach komórkowych w kształci litery U; występują komórki przepustowe)
 3. walec osiowy – stela – zewnętrzną część może stanowić okolnica; duże, cienkościenne komórki miękiszu zasadniczego + tkanka przewodząca

Teoria stelarna – zwiększenie powierzchni zetknięcia walca osiowego z komórkami kory pierwotnej

Pierwotnie w łodydze występuje układ hadrocentryczny (mszaki)
U jednoliściennych – najlepiej rozwinięty system tkanki przewodzącej – liczne wiązki obokleżne zamknięte

Budowa pierwotna łodyg wybranych przedstawicieli organowców:
 1. Narecznica samcza (Dryopteris filix mas) – owalne, koncentryczne wiązki przewodzące otoczone pochwą sklerenchymatyczną
 2. Sosna zwyczajna – (Pinus silvestris) – na granicy z walcem osiowym występują kanały żywiczne; kolateralne wiązki przewodzące typu otwartego; drewno zlokalizowane dośrodkowo – składa się wyłącznie z cewek; łyko – głownie komórki sitowe; elementy przewodzące przedziela kambium – pozwala na przyrosty wtórne

Budowa wtórna łodygi:
 1. drewno wiosenne – komórki o dużej średnicy, cinkich ścianach i jaśniejszej barwie
 2. drewno letnie – komórki o małej średnicy, grubościenne, ciemniejsze

U palm i dracen występuje tzw. kłodzina – miazga zakłada się na zewnątrz od pierwotnych wiązek przewodzących; dzieląc się odkłada komórki do wewnątrz.

Fellogen wytwarza ku obwodowi korek a do wewnątrz fellodermę; miazga korkotwórcza najczęściej powstaje z komórek kory pierwotnej; korek + fellogen + felloderma = korkowica

Metamorfozy łodygowe:
 1. rozłogi – bezlistne odgałęzienia dolnej części nadziemnego pędu
 2. pnącza
 3. -gałęzatki
 4. -ciernie
 5. -kłącza
 6. -bulwy
 7. -cebule

BUDOWA I FUNKCJE LIŚCI
Wierzchołkowy wzrost jest krótkotrwały i ograniczony; intensywny wzrost na szerokość – merysystem brzeżny

Rodzaje liści:
 1. -proste
 2. -złożone

 1. liście wtórne – do ¼ długości blaszki liściowej
 2. liście klapowane – do 1/3 długości blaszki liściowej
 3. liście dzielne – więcej niż 1/3 długości blaszki liściowej
 4. liście sieczne – do ½ długości blaszki liściowej

Heterofilia – różnolistność – jedna roślina wytwarza kilka rodzajów liści

Typy ulistnienia:
 1. -skrętoległe
 2. -naprzeciwległe
 3. -okółkowe

liście nie posiadające ogonka to tzw. liście siedzące

Typy nerwacji:
 1. siatkowata (dłoniasta lub pierzasta) – okrytonasienne, dwuliścienne
 2. równoległa – jednoliścienne
 3. widlasta – najstarsza

Opadanie liści – odcięcie nasady liścia przez warstwę odcinającą z kalozy – powstaje blizna liściowa
Za zmianę kształtu i ułożenia liści odpowiadają tzw. komórki zawiasowe.
Zasada korelacji – jedna zmiana w budowie pociąga za sobą drugą.

Budowa liści wybranych przedstawicieli organowców:
 1. Narecznica samcza – dwa rodzaje miękiszu – palisadowy i gąbczasty; nerw główny zawiera koncentryczną wiązkę przewodzącą składającą się z cewek i komórek sitowych; pasma sklerenchymatyczne ułożone są w nerwie obwodowo
 2. Sosna zwyczajna – osadzone parami na krótkopędach; charakterystyczny miękisz wieloramienny; silnie skutynizowana skórka; pod skórką występuje warstwa hypodermy (komórki częściowo zdrewniała – funkcja wzmacniająca); w centralnej części występują duże kolateralne otwarte wiązki przewodzące; pomiędzy nimi występuje pasmo komórek wzmacniających; od płaskiej strony igły ułożone jest drewno a od wypukłej łyko; wiązki otoczone są śródskórnią

Metamorfozy liściowe:
 1. liście łuskowate – ochrona
 2. liście mięsiste – spichrzowa
 3. wąsy czepne
 4. -ciernie
 5. liście pułapki

BUDOWA I FUNKCJE KORZENIA

W filogenezie organowców powstał jako ostatni.

Morfologia korzenia:
Typy korzeni:
 1. palowe – ekstesywne – nagonasienne, okrytonasienne dwuliścienne
 2. wiązkowe – intensywne – okrytonasienne jednoliścienne

Korzenie przybyszowe powstają z merysystemów wtórnych; tworzą wiązkowy system korzeniowy
Strefowa budowa korzenia:
 1. strefa wierzchołkowa – okryta czapeczką (zbudowaną z komórek miękiszowych)
 2. strefa wydłużania (elongacji) – podziały i wydłużanie komórek
 3. strefa włośnikowa – wchłanianie wody i soli mineralnych
 4. strefa wyrośnięta – wytwarzanie korzeni bocznych

Budowa pierwotna:
 1. skórka (epiblema, ryzoderma) – jednowarstwowa
 2. kora pierwotna – cienkościenne komórki miękiszowe; liczne przestwory międzykomórkowe; śródskórnia (endoderma – najbardziej wewnętrzna warstwa kory pierwotnej)
 3. walec osiowy – rozpoczyna okolnica (perycykl) – promieniście, naprzemianlegle ułożone elementy łyka i drewna; elementy drewna często łączą się ze sobą tworząc charakterystyczną gwiazdę

Budowa wtórna:
Kambium powstaje przez odróżnicowanie miękiszu w okolicy łyka pierwotnego
Łyko pierwotne leży na zenatrz od kambium – kambium produkuje je na zewnątrz
Drewno pierwtne leży wenątrz kambium – produkuje do wewnątrz

Układ hadrocentryczny
Fellogen powstaje z okolnicy; wytwarza korę – wtórną tkankę okrywającą (perydermę)

Metamorfozy korzeniowe:
 1. korzenie spichrzowe
 2. bulwy korzeniowe
 3. korzenie ssawki (jemioła)
 4. korzenie czepne
 5. korzenie powietrzne – pobierają wodę z powietrza (wanilia)
 6. korzenie podporowe
 7. korzenie oddechowe – u roślinności bagiennej
 8. korzenie asymilacyjne

Symbiozy korzeniowe:
 1. z bakteriami brodawkowymi (Rhizobium)
 2. z grzybami – mikoryza
 3. mikoryza zewnętrzna (ektotroficzna) – strzępki otaczają korzeń z zewnątrz tworząc tzw. mufkę; wnikają tylko do zewnętrznych przestworów międzykomórkowych; ograniczają wzrost korzenia; w korzeniu zastępują wtedy włośniki
 4. mikoryza wewnętrzna (endotroficzna) – strzępki wnikają bezpośrednio do komórek; nie ograniczają wzrostu korzenia; z zewnątrz jest niewidoczna

CHARAKTERYSTYKA MSZAKÓW
 1. występuje przemiana pokoleń
 2. dominuje gametofit (n)
 3. całkowite uzależnienie rozmnażania od wody
 4. żyją w skupiskach tworząc tzw. mszary
 5. brak dobrze rozwiniętej tkanki przewodzącej

Budowa gametofitu:
 1. ulistniona łodyga przytwierdzona do podłoża jednokomórkowymi chwytnikami
 2. hadrocentryczna wiązka przewodząca (występują hydroidy i leptoidy – odpowiedniki komórek drewna i łyka)
 3. brak przestworów międzykomórkowych
 4. najlepiej wykształconą grupą są wątrobowce – skórka pokryta kutikulą, aparaty szparkowe, pod miękiszem asymilacyjnym występuje wielowarstwowa tkanka spichrzowa

Budowa sporofitu:
 1. sporofit wyrasta na gametoficie
 2. dojrzała łodyżka – seta; na jej szczycie tworzy się zarodnia
 3. zarodnia zamknięta przez wieczko i nakryta czepkiem
 4. w środku wystęuje tkanka archesporialna – zarodnikotwórcza
Przemiana pokoleń:
 1. występuje rodniostan i plemniostan
 2. w jednej rodni powstaje jedna komórka jajowa
 3. zapłodnienie zachodzi w rodni - skąd wyrasta sporofit
 4. znajdujące się w puszce komórki przechodzą mejozę
 5. z zarodników tworzą się samożywne splątki

CHARAKTERYSTYKA PAPROTNIKÓW
aromorfoza – zmiana ewolucyjna w organizacji i funkcji organizmów, prowadząca do podwyższenia poziomu rozwoju i umożliwiająca opanowanie nowych środowisk
idioadaptacja – drobna zmiana ewolucyjna bazująca na wcześniejszych aromorfozach

 1. większość paprotników to rośliny jednozarodnikowe (jeden typ zarodników)
 2. przemiana pokoleń
 3. dominacja sporofitu
 4. budowa: łodyga, kłącze, korzenie przybyszowe
 5. trofofile – liście płonne
 6. sporofile – liście zrodnionośne
 7. gametofit – zredukowany, kilkumilimetrowy (przedrośle); samodzielny
 8. u jednozarodnikowych (izosporia) występuje zarówno jedno- jak i dwupienność
 9. u różnozarodnikowych (heterosporia) – tylko dwupienność

Komentarz/uwagi/znalezione błędy: MegaStats
Odsłony:
563640 razy
Ocena:
1.55/10
Głosy:
932
Oceń:
Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t
Home | Śmieszne sms | Reklama | Napisz do nas
© Copyright by Mumin Designer 2000-2007