Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t

Charakterystyka płazów
Wersja do wydrukowaniaPraca w zip'ieWyślij na e-mail
Przedmiot: Biologia
dodano: 2002-08-16
autor: Jojo

Charakterystyka płazów:
 • organizmy dwuśrodowiskowe – Amphibia

Budowa morfologiczna:
 • w ciele płazów można wyróżnić kilka odcinków (głowę, tułów i ogon, którego brak u bezogonowych)
 • brak szyi
 • posiadają parzyste kończyny (za wyjątkiem beznogich), z silniej rozwiniętymi odnóżami tylnymi (szczególnie u bezogonowych)
 • kończyny dzielą się na:
Ramię Udo
Przedramię Podudzie
Nadgarstek Stęp
Śródręcze Śródstopie
Palce dłoni Palce stopy

Pokrycie ciała:
 • skóra pokryta cienkim naskórkiem o niewielkim stopniu zrogowacenia
 • skóra silnie ukrwiona
 • występują w niej liczne wielokomórkowe gruczoły pęcherzykowate
 • ciało pokryte śluzowatą wydzieliną chroniącą przed wysychaniem i umożliwiającą intensywną wymianę gazową
 • część gruczołów wydziela jad (np. ropuchy produkują bufoninę i bufotalinę)
 • w skórze właściwej znajdują się liczne komórki barwnikowe

Szkielet:
Osiowy składający się z:
 • Czaszki (tzw. ażurowej, połączonej ruchomo z kręgosłupem za pomocą dwóch kłykci potylicznych)
 • Kręgosłupa podzielonego na odcinek szyjny, tułowiowy, krzyżowy i ogonowy

Układ mięśniowy:
 • mięśnie płazów (szczególnie ogoniastych) wykazują jeszcze wiele cech pierwotnych
 • w odcinku tułowiowym zachowuje się wyraźna segmentacja mięśni
 • do postępowych możemy zaliczyć rozwinięcie silnej muskulatury kończyn dolnych u bezogonowych, co ma związek ze sposobem lokomocji

Układ oddechowy:
 • płazy są zasadniczo zwierzętami płucodysznymi
 • płuca płazów są parzystymi, cienkościennymi workami, tylko u bezogonowych powierzchnia zwiększa się dzięki sfałdowaniu przegród pierwotnych
 • u beznogich funkcjonuje tylko jedno płuco (drugie jest szczątkowe)
 • powierzchnia czynna w takich płucach jest niewielka i dość słabo pokrywa zapotrzebowanie tlenowe ustroju
 • uwolniona od łuskowego, a wcześniej kostnego pancerza skóra przejęła część funkcji oddechowych
 • larwy płazów są skrzelodyszne
 • u niektórych (np. reliktowy i endemiczny gatunek odmieńca jaskiniowego) skrzela zachowują się przez całe życie
 • płuca płazów są stale narażone na wysychanie
 • silnie ukrwiona pow. ciała nie pozwala płazom na życie w środowiskach hipertonicznych
 • wentylacja płuc odbywa się dzięki ruchom jamy gębowej
 • brak klatki piersiowej uniemożliwia aktywną zmianę objętości płuc

Układ krążenia:
 • u larw i form trwałoskrzelnych przypomina układ krążenie ryb (zawiązuje się 6 łuków skrzelowych aorty)
 • u płucodysznych dwa łuki aorty zanikają i zostają pary 3 – 6
 • oddychanie płucne spowodowało wyodrębnienie małego obiegu
 • nastąpił podział przedsionka na lewy i prawy
 • serce składa się z cienkościennej zatoki żylnej, dwóch gładkościennych przedsionków, pojedynczej mięsistej komory (zawierającej blaszki i beleczki utrudniające mieszanie się krwi) oraz krótkiego stożka tętniczego, przechodzącego w pień płucny
 • krążenie:
płuca (natlenienie krwi) ®II żyły płucne (po jednej z każdego płuca) ® łączą się w żyłę płucną ® lewy przedsionek ®wlanie krwi przez otwór przedsionkowo – komorowy do lewej części gąbczastej komory ®stożek tętniczy ® aorta ® rozprowadzenie krwi po dużym obiegu ® powrót żyłami głównymi ( przednimi i tylnymi) ® żyła wątrobowa ® zatoka żylna ® prawy przedsionek ® prawa część komory ® stożek tętniczy ® pień płucny ® II tętnice płucne ® płuca
 • obieg skórny: od każdej tętnicy płucnej odchodzą odgałęzienia tętnicze do skóry (część krwi zostaje natlenionej w naczyniach włosowatych ciała), krew wraca żyłami skórnymi, które uchodzą do żył głównych, tuż przed zatoką żylną
 • wydajność systemu krążenia zależy ściśle od temperatury
 • posiadają duże, owalne i jądrzaste erytrocyty
 • proces krwinkotwórczy zachodzi w grasicy, obwodowych częściach wątroby i słabo w szpiku kostnym

Układ wydalniczy i rozrodczy:
 • posiadają dość szerokie, taśmowate i jednolite parzyste nerki
 • wzdłuż nich na brzegach znajduje się moczowód pierwotny
 • silnie rozcieńczony mocz uchodzi do steku, którego uchyłek tworzy pęcherz moczowy (resorbujący wodę)
 • nerkę dorosłych płazów tworzy pranercze, rozwijające się ze środkowej części mezodermy nerkotwórczej
 • płazy wydalają mocznik (skrzelodyszne larwy amoniak)

 • u większości płazów zapłodnienie jest zewnętrzne (u części płazów beznogich jest wewnętrzne – jajorodność)
 • duże komórki jajowe, otoczone galaretowatą osłonką, średnio zasobne w żółtko
 • w rozwoju pojawia się larwa – kijanka - posiadająca skrzela zewnętrzne, szczeliny skrzelowe i często również przyssawki pozwalające przyczepienie się do podwodnych roślin; odżywia się planktonem; wykształca ogon; występuje bardzo długie poskręcane jelito; tylne kończyny powstają szybko, przednie zaś dopiero jednocześnie z zanikiem skrzeli i ogona oraz ze zmianami w skórze (gruczoły wielokomórkowe) podczas metamorfozy
 • dość słabo zaznaczony dymorfizm płciowy

Układ pokarmowy:

 • chwytani pokarmu i połykanie w całości
 • zęby stożkowate lub haczykowate przyrośnięte do kości (niektóre bezzębne)
 • otwór gębowy ® jama gębowo–gardzielowa (do której uchodzą nozdrza wewnętrzne, trąbka Eustachiusza oraz przewody wyprowadzające gruczołów śluzowych) ® przełyk ® żołądek ® dwunastnica ® jelito cienkie (zakończone specjalnym fałdem oddzielającym je od jelita prostego, które uchodzi do steku)
 • brak podniebienia wtórnego (sklepienie jamy gębowej tworzy podstawa czaszki pierwotnej
 • gałki oczne przylegają do od góry do błony śluzowej i podczas przełykania pokarmu wciągane są przez specjalny mięsień i popychają kęs
 • język na dnie jamy gębowej (u bezogonowych długi, przyrasta prawą krawędzią do spojenia żuchwy)

Układ nerwowy:
 • silniejszy niż u ryb rozwój kresomózgowia
 • części mózgowia ułożone jedno za drugą
 • 10 par nerwów czaszkowych
 • dobrze rozwinięte czucie bodźców zewnętrznych
 • węch – nabłonek wyścielający parzystą jamę węchową (połączoną nozdrzami wewnętrznymi z jamą gębową)
 • każda jama posiada uchyłek wysłany nabłonkiem węchowym (narząd Jacobsona)
 • nabłonek węchowy jamy nosowej spełnia również funkcję narządu czucia chemicznego
 • wzrok – oczy (tylko u niektórych gat., np. odmieniec jaskiniowy szczątkowe i ukryte pod skórą), soczewka mniejsza niż u ryb i bardziej spłaszczona, bardziej odsunięta od siatkówki (wydłużenie ogniskowej – dalekowzroczność)
 • powstają ruchome powieki i gruczoły łzowe
 • narządy czucia skórnego – rozsiane receptory dotyku, zimna, gorąca i bólu
 • narząd smaku – tzw. pączki smakowe rozmieszczone w jamie gębowej lub brodawkach smakowych na języku
 • narząd równoważno – słuchowy -z pierwszej szczeliny skrzelowej tworzy się jama ucha środkowego zachowująca połączenie z odcinkiem gardzielowym przez trąbkę Eustachiusza; ucho środkowe odgradza od zewnętrznego błona bębenkowa (w uchu środkowym występuje kostka słuchowa – strzemiączko powstałe z drugiego łuku skrzelowego – przenosi i wzmacnia ono drgania błony bębenkowej); ucho wewnętrzne – trzy kanały półkoliste, błędnik posiada kostną oprawę, brodawka słuchowa podstawowa, która jest homologiczna ze ślimakiem w uchu owodniowców

Występowanie i znaczenie:
 • ok. 2480 gat.
 • W Polsce występuje 16 gat., np.: salamandra plamista, traszka grzebieniasta, traszka górska, kumak nizinny, kumak górski, huczek ziemny, ropucha szara, ropucha paskówka, rzekotka drzewna, żaba zielona, żaba jeziorkowa, żaba śmieszka

Podsumowanie:
 • czworonożność – dwie pary kończyn wolnych, typu lądowego, rozstawionych szeroko na boki (wyjątek beznogie)
 • płucodyszność, formy larwalne posiadają skrzela
 • naga skóra pokryta cienkim nabłonkiem rogowaciejącym i śluzem (wydzielina gruczołów wielokomórkowych skóry)
 • dwa obiegi krwi
 • serce składające się z zatoki żylnej, dwóch przedsionków, komory i stożka tętniczego
 • ruchome zestawienie czaszki z kręgosłupem (dwa kłykcie potyliczne)
 • dziesięć par nerwów czaszkowych
 • zmiennocieplność
 • rozwijanie się embrionów nie osłoniętych błonami płodowymi (bezowodniowce)

Komentarz/uwagi/znalezione błędy: MegaStats
Odsłony:
563635 razy
Ocena:
6.2/10
Głosy:
506
Oceń:
Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t
Home | Śmieszne sms | Reklama | Napisz do nas
© Copyright by Mumin Designer 2000-2007