Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t

Charakterystyka ssaków
Wersja do wydrukowaniaPraca w zip'ieWyślij na e-mail
Przedmiot: Biologia
dodano: 2002-08-16
autor: Jojo

Pokrycie ciała:
 • gruba skóra:
  • chroniąca przed utratą ciepła – włosy
  • regulacja strat wody
  • chroni przed urazami mechanicznymi i skokami temperatur
  • zawiera liczne receptory
  • tworzy barierę dla drobnoustrojów
  • chroni głębiej położone komórki przed promieniowaniem UV – melanina
 • skóra składa się z:
  • naskórek – zbudowany z płaskiego nabłonka wielowarstwowego, którego zewnętrzne warstwy mogą się złuszczać i spełniać funkcję ochronną; szczególnie gruby u ssaków bezwłosych
  • skóra właściwa – leżącą pod naskórkiem składa się głównie z elementów łącznotkankowych; jest dobrze unerwiona i unaczyniona; zawiera gruczoły
  • tkanka podskórna – często zawiera dużo tłuszczu (warstwa izolacyjna, zapasowa; u ssaków wodnych zmniejsza ciężar właściwy)
 • włosy – twory naskórkowe zbudowane z silnie zrogowaciałych komórek;
  • u gatunków morskich (walenie) jak i niektórych ssaków afrykańskich (słonie, nosorożce) owłosienie zanika
  • włos zbudowany jest z korzenia zanurzonego w pochwie włosowej i łodygi
  • u podstawy korzenia wykształca się specjalne zgrubienie – opuszka włosa, obejmująca łącznotkankową brodawkę odpowiedzialną za odżywianie opuszki
  • włosy mogą ulegać specjalnym przekształceniom (kolce jeżozwierza i rogi nosorożca)
  • w okolicy nosowej u wszystkich ssaków występują włosy czuciowe
  • do rogowych wytworów naskórka zaliczamy rzadko występujące u ssaków łuski rogowe (ogon szczura); pazury, kopyta i paznokcie
 • rogi – puste, nierozgałęzione „puszki” rogowe, osadzone na wyrostkach kości czołowych
 • poroża – twory kostne, zwykle rozgałęzione i okresowo zrzucane
 • gruczoły potowe – wydzielają pot – wodny roztwór soli mineralnych i śladowych ilości mocznika i amoniaku (u waleni, słoni nie występują; u psowatych jest ich niewiele – zianie); niektóre gruczoły potowe ulegają modyfikacją:
  • gruczoły zapachowe wydzielające feromony
  • gruczoły mleczne uchodzące do brodawek (wyjątek stekowce, u których brodawek brak)
 • gruczoły łojowe – uchodzą do mieszków włosów, a ich wydzielina zabezpiecza włosy przed zamoknięciem

Szkielet

dorosłe ssaki posiadają prawie całkowicie skostniały szkielet
 1. szkielet osiowy
  • czaszka budową podobna a do czaszki gadów (z charakterystyczną redukcją liczby elementów)
   • wszystkie kości czaszki połączone mocno szwami (wyjątek kość żuchwowa i kostki słuchowe)
   • duża mózgoczaszka – silny rozwój mózgowia
   • na kości potylicznej znajdują się dwa kłykcie potyliczne
   • w jamie ucha środkowego, w kości skroniowej znajdują się trzy kostki słuchowe
   • mocna żuchwa zbudowana z kości żuchwowej, tworzy w tylnej części staw żuchwowo – skroniowy, szczęka górna składa się z kości szczękowej i przedszczękowej; w żuchwie i szczęce górnej składają się zębodoły; na szczękach i w dole skroniowym znajdują się zaczepy silnych mięśni żujących
   • wtórne podniebienie kostne – oddziela jamę gębową od nosowej i umożliwia oddychanie podczas żucia pokarmu
   • nozdrza zewnętrzne przesunięte są do przodu a wewnętrzne do tyły (dobry węch)
  • kręgosłup i klatka piersiowa
   • odcinek piersiowy – kręgi odcinka piersiowego zestawione stawowo z żebrami
   • odcinek lędźwiowy – kręgi przypominają kręgi piersiowe, ale pozbawione są żeber
   • odcinek krzyżowy – kręgi zrastają się w kość krzyżową (podpora dla kończyn tylnych)
   • odcinek ogonowy – tworzy go zmienna liczba kręgów; u niektórych gatunków ulega redukcji
   • ograniczenie ruchomości kręgosłupa – wykształcenie kręgów płaskich
   • rozwinięcie pomiędzy trzonami chrzęstnych dysków międzykręgowych
   • zanik struny grzbietowej już podczas embriogenezy
   • jedyną pozostałością po występowaniu struny grzbietowej są tzw. jądra galaretowate
 2. szkielet obręczy i kończyn
  • obręcz barkowa i kończyny przednie
   • redukcja liczby elementów; brak kości kruczych
   • w podstawowym ustawieniu kończyn przednich (pozycja nawrotna) kości przedramienia ulegają skrzyżowaniu, a grzbiet dłoni ustawiony jest do przodu
   • u prymitywnych ssaków istniała możliwość odwracania przedramienia do pozycji odwrotnej (kości przedramienia nie są skrzyżowane, a kość promieniowa i kciuk zajmują położenie wewnętrzne – dłoń nadal skierowana do przodu) – cecha zachowana u torbaczy, owadożernych i naczelnych
  • obręcz miednicowa i kończyny tylne
   • miednica zbudowana z trzech dużych kości
   • mocna kość udowa z główką wchodzącą w panewkę stawu biodrowego
   • kość piszczelowa silniej rozwinięta od strzałkowej (u kopytnych zrośnięte)
  • modyfikacje końcowych odcinków kończyn
   • kończyny stopochodne – cała stopa przylega do podłoża (niedźwiedziowate, człowiek)
   • kończyny półstopochodne – uniesienie śródstopia – łasicowate
   • kończyny palcochodne – u zwierząt szybko biegających
   • kończyny skrajnie palcochodne – (kopytochodne) stopa opiera się o podłoże tylko na końcach części palców

Układ oddechowy
 • ssaki są zwierzętami wyłącznie płucodysznymi
 • endotermia ssaków wymaga wysokiego poziomu metabolizmu – duże zapotrzebowanie na tlen
 • zwiększenie powierzchni wymiany gazowej
 • usprawnienie mechaniki wentylacji płuc
 • każde płuco ssaka zbudowane jest z płatów – prawe z trzech, a lewe z dwóch
 • bardzo rozgałęzione drzewo skrzelowe – oskrzela główne dzielą się na oskrzela płatowe, te zaś na segmentowe, w końcu na oskrzela pęcherzykowate, które w końcowych odcinkach mają tzw. pęcherzyki płucne
 • nabłonek płaski pęcherzyków ma dużą powierzchnię
 • szeroka jama nosowa umożliwia wstępne nagrzanie i nawilgocenie powietrza
 • nozdrza wewnętrzne przesunięte daleko w tył w okolicę gardła
 • krtań górna – zbudowana z chrząstek; w jej wnętrzu znajdują się struny głosowe – fałdy błony śluzowej
 • tchawica rozgałęziająca się na oskrzela główne
 • rytmiczne ruchy klatki piersiowej powoduje naprzemienny skurcz (odsunięcie mostka i zwiększenie objętości płuc) i rozkurcz mięśni oddechowych, dodatkowo wspomagany przeponą

Układ krążenia

 • dwuobiegowy z czterojamistym sercem
 • dwa przedsionki i dwie komory – całkowite oddzielenie krwi utlenionej od odtlenionej
 • całkowita redukcja zatoki żylnej (pozostaje tzw. Węzeł zatokowo – przedsionkowy – rozrusznik serca)
 • w prawym otworze przedsionkowo komorowym znajduje się zastawka trójdzielna
 • w lewym otworze przedsionkowo komorowym znajduje się zastawka dwudzielna
 • serce ssaka jest relatywnie dwa razy mniejsze od serca ptaka
 • na prawym przedsionku ssaków nie występuje nawet szczątkowa zatoka żylna
 • do prawego przedsionka uchodzą dwie żyły główne (u ptaków trzy)
 • do lewego przedsionka uchodzą dwie do czterech – a nawet więcej – żył płucnych (u ptaków dwie, ale przed wejściem do przedsionka zlewają się w jedną)
 • ssaki zachowały tylko lewy luk aorty
 • bazjądrzaste erytrocyty o okrągłym kształcie (wyjątek: lamy, daniele i wielbłądy – owalne)

Układ wydalniczy i rozrodczy
 • nerki typu ostatecznego (zanercza) o bardzo wysokim stopniu rozwoju
 • mocz z nerek odprowadzany jest moczowodem wtórnym do pęcherza moczowego i dalej do cewki moczowej
 • u samic uchodzi do tzw. zatoki moczopłciowej
 • u samców końcowy odcinek służy również do wyprowadzania nasienia
 • przyczyną rozchodzenia się dróg moczowych, pokarmowych i rodnych jest żyworodność
 • dymorfizm płciowy (samiec większy od samicy – wyjątki: walenie, hipopotamy, tapiry)
 • komórki jajowe ssaków są małe i zawierają mało materiału żółtkowego (wyjątek: stekowce)
 • większość ssaków wykazuje tylko okresową aktywność rozrodczą
 • okres rozrodczy ssaków nazywamy rują
 • u ssaków zamieszkujących strefę umiarkowaną występuje charakterystyczna sezonowość aktywności płciowej (cykl regulowany hormonalnie za pomocą szyszynki związany z długością dnia)
 • u ssaków zamieszkujących strefę równikową takich okresów może być więcej (wielorujowce)

Układ pokarmowy
 • szeroka baza pokarmowa
 • bardzo sprawny aparat obróbki pokarmu
 • w życiu płodowym do organizmu przenikają wolne aminokwasy
 • w mleku matki występuje białko – kazeina (enzym reina wytrąca białko z roztworu)
 • heterodontyczne uzębienie i język
 • umięśnione wargi
 • z jamy gębowej pokarm trafia przez przełyk do żołądka, a stamtąd do dwunastnicy (wydzieliny trzustki i wątroby), jelito cienkie (ostateczne trawienie), jelito grube (resorpcja wody i formowanie mas kałowych)
 • wyróżniamy ssaki mięsożerne, roślinożerne i wszystkożerne
 • jedynym monofagiem wśród ssaków jest panda

Układ nerwowy i narządy zmysłów
 • kresomózgowie – największa część mózgu, zbudowana z dwóch półkul połączonych tzw. wielkim spoidłem; silnie pofałdowaną powierzchnię półkul zajmuje głównie sześciowarstwowa kora nowa; wyróżniamy płaty kresomózgowia: czołowy (myślenie), ciemieniowy (czucie kontaktowe), potyliczny (wzrok), skroniowy (słuch i pamięć)
 • międzymózgowie małe i niewidoczne od góry – szyszynka ukryta jest między półkulami kresomózgowia
 • śródmózgowie – najmniejsza część mózgu u ssaków
 • móżdżek – duży, silnie pobrużdżony (druga co do wielkości część mózgu); podzielony na dwie półkule połączone tzw. robakiem; pokryty dobrze wykształconą, trójwarstwową korą móżdżku
 • rdzeń przedłużony normalnie rozwinięty z charakterystycznym dla owodniowców wygięciem
 • z mózgu ssaków wychodzi 12 par nerwów czaszkowych
 • narząd węchu – większość makrosomatyczne; mikrosomatyczne – płetwonogie, walenie fiszbinowe; anosomatyczne – walenie zębowe
 • narząd wzroku – dobrze rozwinięty (u gatunków podziemnych mogą zredukowane całkowicie; najlepiej rozwinięty u naczelnych); oczy przesunięte na przód głowy – lepsza ocena przestrzenna odbieranych obrazów; u większości ssaków osłonięte trzema powiekami (górna, dolna i przezroczysta migotka); dwuwypukła soczewka (u gatunków wodnych kulista); akomodacja przez zmianę kształtu soczewki; ssaki nocne posiadają dodatkową warstwę odbijającą światło na naczyniówce
 • narząd równoważno – słuchowy – dobrze rozwinięty; występuje małżowina, kostki słuchowe i skręcony ślimak
 • narząd smaku – dobrze rozwinięty – kubki smakowe zebrane w brodawkach smakowych na języku i błonie śluzowej jamy gębowej

Komentarz/uwagi/znalezione błędy: MegaStats
Odsłony:
563633 razy
Ocena:
4.14/10
Głosy:
804
Oceń:
Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t
Home | Śmieszne sms | Reklama | Napisz do nas
© Copyright by Mumin Designer 2000-2007