Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t

Cele i zadania literatury pozytiwistycznej
Wersja do wydrukowaniaPraca w zip'ieWyślij na e-mail
Przedmiot: Pozytywizm
dodano: 2002-08-16
autor: Kober

Literatura pozytywistyczna miała być społecznie zaangażowana. Jej twórca to nauczyciel społeczeństwa a pisarstwo to służba publiczna. Orzeszkowa twierdziła, że literatura współczesna nie mówi prawdy o życiu i ludziach, nie zajmuje się żywotnymi sprawami współczesności, obraca się wokół tematów nieaktualnych, nie nadąża za życiem. Literatura i życie społeczne rozwijają się. Orzeszkowa żądała aby pisarz połączył się sercem i myślą z ogółem ludzi. Chciała aby twórca stał się sercem ogółu. Miał to być twórca czujący, opowiadający o problemach zbiorowości. Tematów miał szukać wśród ludzi i współczesności.
Tym tematem zajmował się także Sienkiewicz. Zaleca odrzucenie egoizmu, dostrzeganie problemów innych ludzi, według niego preferowany powinien być gatunek literatury - powieść. Ma ona przyszłość, jest pożyteczna. Dostrzegł on w niej formą literacką, która najskuteczniej służy propagandzie i agitacji. Zgadza się także z tym Orzeszkowa.
W pozytywizmie nastąpił zwrot ku powieści i noweli. Stwarzały one bowiem okazję do wnikliwego zaprezentowania rzeczywistości. Proza była łatwiejsza w odbiorze, bardziej komunikatywna. Mogła dotrzeć do większego kręgu odbiorców.

Powieść
 • jak zwierciadło odbija rzeczywistość
 • to co jest zawarte w niej musi być prawdopodobne
 • powinna oddać prawdziwą atmosferę społeczeństwa
 • oddziaływać na wyobraźnię
 • może przekazywać uczucia
 • aby była użyteczna powinna posiadać dwie strony: zewnętrzną odnosząca się do formy i wewnętrzną uwydatniającą myśli i dążenia
 • ma być źródłem wiedzy o współczesności
 • powinna pouczać, wyjaśniać, przedstawiać to co dobre
 • ukazując postawy naganne, dawać chwalebne przykłady
 • winna mieć walor estetyczny, uczyć i wychowywać
Literatura tendencyjna
Wykorzystywała różne gatunki prozatorskie. Artysta ma mieć cel społeczny, bez niego literatura jest pusta.
 • cel społeczny
 • odtwarzanie rzeczywistości z przynoszeniem wiedzy
 • autor ma zaobserwować fakty, ocenić je i wyprowadzić wnioski zaradcze do nagannej sytuacji
Orzeszkowa: „Chłostać przesąd, głupotę, podłość i zastój, rozjaśniać pojęcia, zachęcać do pracy, wskazywać drogi do postępowania i wzory do naśladowania - oto dziś zadanie literatury”.
Bohater:
 • oddaje swe życie idei
 • heroizmem, żarliwością, energią przypomina romantycznego
 • człowiek przeciętny, głównie inteligent (lekarz, nauczyciel) nieskomplikowany psychologicznie
 • człowiek dobry, altruista
Fabuła:
 • zazwyczaj jeden wątek
 • wydarzenia ukazywane chronologicznie, zgodnie z ciągiem przyczynowo-skutkowym
Narrator:
 • ocenia sytuację i na jej kanwie wypowiada hasła ideowe
 • nakazuje pewne jednoznaczne postawy
 • poucza poprzez komentarz do sytuacji
 • zwraca się do czytelnika w formie nakazowej

Komentarz/uwagi/znalezione błędy: MegaStats
Odsłony:
563619 razy
Ocena:
4.05/10
Głosy:
660
Oceń:
Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t
Home | Śmieszne sms | Reklama | Napisz do nas
© Copyright by Mumin Designer 2000-2007