Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t

Motyw snu w literaturze
Wersja do wydrukowaniaPraca w zip'ieWyślij na e-mail
Przedmiot: Matura
dodano: 2003-11-22
autor: Andzia

 1. Sen jako szczególnie motywowana anegdota

  1. Sen jako "historia" w historii
   Historia śniona, wyraźnie przeciwstawiona jawie, mogąca mieć sens: proroczy, konsolacyjny, ostrzegawczy, objawieniowy, kataryczny.

   W konstrukcji utworu jako sen któregoś z bohaterów, jeśli składnikiem świata przedstawionego, będącym autonomicznym układem obrazów i wyrażeń rządzonych innymi prawami niż jawa.

  2. Funkcje snu – anegdoty.
   • odsłania tajemnicę przyszłości, przeszłości, teraźniejszości
   • jest przesłaniem mocy nadprzyrodzonych, wejrzeniem w zaświaty
   • stanowi stan zjednoczenia duszy z wszechbytem
   • jest ujawnieniem nieuświadomionych i stłumionych treści psychicznych
   • jest wizją cudownie lub tajemniczo zesłaną i realizującą się w innym wymiarze rzeczywistości

  3. Uwielokrotnienie znaczeń
   Sen nadaje nowy sens, w utworze odczytywany według reguł onirycznej symboliki.

   Wprowadzenie do utworu sennej anegdoty komplikuje wewnętrzny układ sensów, głównie w sferze fabularnej i ideowej, nie zmienia jednak sposobu relacji naznaczonej epickim lub moralizującym dystansem.

  4. Rozjaśnienie niejasnego
   W narracji następuje uporządkowanie snu i jego racjonalizacja.

  5. Nieokreśloność i tajemniczość
   • stosowane epitety: coś, jakiś, jakby, niby, gdzieś, etc.
   • jedność relacji: wtem, nagle, niespodziewanie, potem, etc.

  6. Przykłady:
   • Biblia, Rdz (sen Jakuba), Wj (sen faraona)
   • Kochanowski, Tren XIX albo Sen
   • Mickiewicz, Dziady cz. III
   • Prus, Lalka
   • Bułhakow, Mistrz i Małgorzata


 2. Sen jako model wizji poetyckiej
  Ośrodkiem uwagi przestaje być historia i jej możliwe wykładanie, ale struktura marzenia sennego oraz przebieg procesu śnienia.

  1. Poezja jako ekwiwalent snu.
   Poezja łudzi, że jest głosem świętym, wieścią z drugiej strony bytu, cudownym zwierciadłem – odbiciem sennych krain; chce być snem, albo za niego uchodzić.

  2. Znaki równania.
   Poezja zaciera granicę między sferą snu i twórczości, granicy tej jednak nie da się usunąć, gdyż:
   • poezja jest zobiektywizowaną formą słowną
   • sen jest indywidualnym przeżyciem, nikłym fenomenem psychicznym, jedynie wspomnieniem

  3. Sen jako konwencja literacka
   Kształtowanie iluzji sennych ma charakter konwencji literackiej, najczęściej przedstawia się ją w opozycji do świata jawy.

  4. Prezentacja śnienia
   Konstrukcja świata przedstawionego:
   • Zacieranie odrębności i tożsamości poszczególnych zjawisk, które nacechowane bytową niepewnością pojawiają się, przemijają i znikają.
   • Zawieszenie praw przyczynowości i celowości w rozwijaniu sytuacji i wydarzeń.
   • Naruszanie związków i motywacji logicznych.
   • Osłabienie wyrazistości relacji czasowych i przestrzennych między zjawiskami.
   • Utrata epickości, dystansu (sytuacyjnego, czasowego, ideowego).

  5. Podmiot snu
   • jawna, osobowa konkretyzacja śniącego -> przebieg procesu śnienia
   • pozornie bezosobowe przedstawienie samej materii snu -> struktura sennej wizji

  6. Przykłady
   • Szekspir, Hamlet, Sen nocy letniej -
   • Calderon, Życie jest snem -
   • Carrol, Alicja w krainie czarów -
   • Kafka, Proces i inne powieści
   • Wyspiański, Wesele
   • Krasiński, Nie-Boska komedia
   • Schulz, Sklepy cynamonowe


 3. Sen jako temat wypowiedzi
  Wskazany bezpośrednio przez użycie wyrazu "sen" lub jego odpowiedników semantycznych

  1. Leksyka snu
   Występuje w całym utworze lub tylko jego części. Może być w postaci:
   • bezpośrednio wyrażonych sądów lub opinii prezentujących sformułowany światopogląd poety.
   • współtworzy obraz poetycki ujawniający funkcjonowanie snu jako motywu literackiego.

  2. Obiegowa frazeologia snu
   Wieloznaczność snu:
   • fizjologiczna regeneracja sił
   • marzenie senne
   • odzwierciedlenie naszej podświadomości (Freud)

  3. Potoczna aksjologia snów:
   • Przekonanie o nikłej wartości poznawczej marzeń sennych:
    • sen mara, bóg wiara
    • kto snom wierzy oszukawa siebie
   • Tajemniczość snów
    • zagadkowe sny,
    • tłumaczyć, wykładać sny
   • Ulotność snów
    • pierzchnąć jak sen, rozwiać się
   • Dobre sny
    • sen folga frasunku
  4. Jawa a sen
   • zacieranie granic kontrastu snu i jawą
   • prześnić życie, życie jak sen, czego kto pragnie na jawi, to mu sen przed oczy stawi

  5. Przykłady
   poezja Leśmiana
LITERATURA ONIRYCZNA - literatura, w której sen występuje jako motyw lub zasada kompozycyjna

Komentarz/uwagi/znalezione błędy: MegaStats
Odsłony:
563640 razy
Ocena:
3.76/10
Głosy:
618
Oceń:
Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t
Home | Śmieszne sms | Reklama | Napisz do nas
© Copyright by Mumin Designer 2000-2007