Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t

Schemat zawartości recenzji filmowej
Wersja do wydrukowaniaPraca w zip'ieWyślij na e-mail
Przedmiot: Współczesność
dodano: 2003-09-20
autor: Andzia

Lp. Informacja Analiza krytyczna i ocena
1 Obsada (tzw. czołówka filmowa). Dotychczasowy udział twórców w życiu artystycznym Waga dotychczasowych dokonań. Sukcesy i klęski. Trafność wyboru.
2 Okoliczności realizacji filmu. Producent, wytwórnia. Warunki i koszty realizacji. Normalność czy skandal. Rezonans. Społeczna aprobata czy dezaprobata dla pomysłu
3 Pierwowzór literacki filmu. Jego miejsce i rola w tradycji duchowej społeczności. Celowość wyboru. Ryzyko z tym związane. Motywy decyzji. Ambicja lub jej brak.
4 Relacje między pierwowzorem a filmem. Przeróbki, skróty, wzbogacenia. Kierunki i cele przekształceń. Ich słuszność lub nietrafność. Degradacja oryginału czy też jego dowartościowanie?
5 Wcześniejsze realizacje oryginału literackiego (scenariusza). Kto? Kiedy? Jak? Jaki rezonans? Czy był udane? Czy zapisały się w historii życia artystycznego? Naśladownictwo, podtrzymywanie tradycji czy nowatorstwo
6 Gatunek filmowy. Konwencje, w których jest utrzymany. Kategorie: tragizmu, groteski, komizmu. Wierność czy nie wierność wobec gatunku. Wzbogacenie, odnowienie motywów czy ich konwencjonalizacja? Efekty tragiczne, komiczne, groteskowe.
7 Reżyseria. Kto? Jak? Zamiar, koncepcja, cel wszystkich zabiegów artystycznych. Ich spójność, jednolitość czy niejednolitość i niespójność? Celowość? Piętno indywidualności czy nijakość?
8 Streszczenie filmu. Opis wybranych scen, sytuacji, epizodów. Funkcja poszczególnych elementów, ich znaczenie. Powtórki znanych motywów i rozwiązań.
9 Tematyka i problematyka. Prezentowane stanowisko. Waga i ranga problematyki. Aktualność czy muzelaność? Sztampowość? Prowokacyjność? Aspekt polityczny, społeczny, socjologiczny
10 Akcja, jej rozwój. Powiązanie między scenami. Rytm filmu. Narracja filmowa (jej środki). Montaż. Nudna czy ciekawa? Trzymająca w napięciu? Epicka, liryczna, dramatyczna? Rola poszczególnych epizodów. Skuteczność, celowość efektów. Funkcja montażu. Rola planów filmowych bądź zabiegów scenicznych.
11 Scenografia i sceneria. Szczegółowy opis. Bogata czy uboga? Świadomość jej wyboru? Sugestywność? Funkcjonalność? Prostota? Efekcjonarstwo? Podporządkowanie koncepcji reżyserskiej czy niepotrzebna samoistność?
12 Muzyka, dźwięk, słowo, światło, kolor. Przykłady rozwiązań lub ich szczegółowy opis. Muzyka – zauważalna czy nie?" Dobra czy banalna? Zsynchronizowana z akcją i tematyką (w jaki sposób?) czy nie? Zbyt głośna i natarczywa? Liryczna czy potęgująca dramatyzm? Wartość zdjęć. Sposób kadrowania. Plany firmowe i ich funkcja. Rola koloru i światła.
13 Aktorzy, ich powierzchowność, uroda lub pospolitość. Gra aktorska (opisy gestów, mimiki, zachowania na planie filmowym) Trafność obsady. Aktor jako postać, jako charakter, jako mit. Porównywanie kreacji aktorskich. Style gry i ich ocena (nijakość czy indywidualność). Wyrażenie podziwu lub dezaprobaty.
14 Odbiór filmu przez widzów. Opisy reakcji publiczności, głosy poszczególnych widzów. Powody takich, a nie innych reakcji. Zgoda lub niezgoda z gustami wyrażonymi przez publiczność.
15 Głosy krytyki. Cytowanie opinii polskich i obcych. Potwierdzenie opinii recenzentów lub polemika z nimi. Refleksja nad znaczeniem filmu dla współczesnej publiczności i dla rozwoju sztuki formowej.

Komentarz/uwagi/znalezione błędy: MegaStats
Źródło: Warsztaty dziennikarskie
Odsłony:
575033 razy
Ocena:
1/10
Głosy:
15335
Oceń:
Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t
Home | Śmieszne sms | Reklama | Napisz do nas
© Copyright by Mumin Designer 2000-2007