Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t

Kierunki artystyczne XX-lecia międzywojennego
Wersja do wydrukowaniaPraca w zip'ieWyślij na e-mail
Przedmiot: XX lecie
dodano: 2003-07-26
autor: Wacek

Istnieje wiele kierunków artystycznych. Wszystkie nowe poprzedzone były teoretycznymi programami w formie manifestów i deklaracji.
 1. Ekspresjonizm

  Rozkwit w latach 1910-25. Pojawił się w epoce poprzedniej, lecz dopiero teraz doszedł do głosu.
  • siła i gwałtowność wyrazu
  • deformacja obrazu rzeczywistości
  • sztuka miała wywoływać wstrząs u odbiorcy, miała być krzykiem duszy
  • nie powinna naśladowywać świata
  • dążenia do wyrażania bogactwa psychiki ludzkiej
  • spontaniczność artysty
  • sztuka jest wyrazem duszy
  • dobór słów o silnym zabarwieniu emocjonalnym
  • elementy brzydoty
  • język wypowiedzi daleki od potocznego, zawiera cechy wzniosłości

 2. Futuryzm (skrajna awangarda)

  Twórcą jest Filippo Marinetti. W 1909r. ogłosił swój I manifest pt. "Futuryzm"
  • pochwała energii
  • odrzucenie przeszłości, patrzenie tylko w przyszłość
  • pogarda dla dotychczasowych wartości
  • fascynacja tym co nowe, cywilizacją, urbanizmem
  • żądanie nowej estetyki, nowego ideału piękna związanego z cywilizacją i techniką
  • oryginalność i wyjątkowość nawet za wszelką cenę
  • odrzucali zasady gramatyki i interpunkcji uważając to za jarzmo krępujące swobodę wypowiedzi
  • zabawa słowem
  • prowokacja
  • dynamizm, energia, gwałtowność, wulgaryzm

  Polski futuryzm
  miał dwa ośrodki
  1. Warszawę (Anatol Stern, Aleksander Wat)
  2. Kraków

  Stanisław Młodożeniec
  "Wiek XX"
  • nazwy wynalazków dużymi literami
  • fascynacja tym co nowe
  • neologizmy - w skojarzeniu z pozostałymi wyrazami tworzą element zaskoczenia
  • gra słów

  Tytus Czyżewski

  Bruno Jasieński
  "But w butonierce"
  • do mnie świat należy, kpina z poetów, tradycji
  • podmiot liryczny mówi sobie, ze jest genialny, jest młody, lekceważy cały świat
  • według niego ludzie jeszcze nie dojrzali, nie dba o tych co nie dążą za postępem, są oni mu obojętni
  • to co nowe daje człowiekowi większe możliwości
  • uśmierca za życia innych twórców, wtedy uważanych już za klasyków (np. Staffa)

  "Rzygające posągi"
  • sztuka odeszła, nadchodzi wolny czas; posągi - tradycja; rzygające - obraza, kpina
  • prowokacja
  • podmiot liryczny zamierza wyzwolić poezję z szablonu, w który popadła

  "Miłość na aucie"
  "Trupy z kawiorem"
  "Nóż w bżuhu"

 3. Dadaizm (skrajny futuryzm)

  Nie rozwinął się w Polsce (wojna była okazją do odzyskania niepodległości - nie była dla Polaków absurdem)
  • negowanie wszystkiego
  • wykpienie tego co było dotychczas wartością
  • odrzucenie ograniczeń składni, ortografii, gramatyki, interpunkcji - znamienie wolności absolutnej

  "Bełkot dadaistyczny" - Tristian Tzara pisał jak stworzyć utwór literacki

 4. Surrealizm (rozwinięcie dadaizmu)

  "Manifest surrealistyczny" - Andre Breton
  wyzwolenie sztuki z rozumu
  utwór artystyczny to wytwór ludzkiej wyobraźni bez udziału jego autora, miał być wytworem podświadomości
  dzieła sztuki to zapis wyobraźni
  utwory z pogranicza snu i jawy, operujące obrazami, nie powinny być interpretowane sposób rozumowy

 5. Neoklasycyzm

  łączy klasyczną tradycję literacką i poezję symbolistów
  Paul Valery wnosił do poezji pierwiastek intelektualny

 6. Nurt poezji czystej

  • autorem był ksiądz Henryk Bremond
  • poezja jest poza granicami sensu
  • nie nazywa niczego
  • jest odzwierciedleniem wrażliwości, uczuć
  • doświadczenie mistyczne

  Wszystkie kierunki mają wspólne cechy:
  1. bunt przeciw zastanej rzeczywistości, także w sztuce, niechęć, opozycja
  2. wyzwolenie człowieka, psychiki spod jarzma jakichkolwiek kanonów (estetycznych, moralnych, religijnych)
  3. odświeżenie języka literackiego poprzez zwrot ku wyobraźni, psychice
  4. bunt zaprezentowany wszędzie w podobny sposób
  5. obrona przed rzeczywistością jako atak, który ma zdumieć, zaszokować odbiorcę


Komentarz/uwagi/znalezione błędy: MegaStats
Odsłony:
563613 razy
Ocena:
5.93/10
Głosy:
552
Oceń:
Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t
Home | Śmieszne sms | Reklama | Napisz do nas
© Copyright by Mumin Designer 2000-2007