Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t

Terminy i określenia środków artystycznych stosowanych w baroku
Wersja do wydrukowaniaPraca w zip'ieWyślij na e-mail
Przedmiot: Barok
dodano: 2003-07-24
autor: Wacek


 1. Koncept
  (wiersz musiał być zaskakujący i w miarę możliwości nowatorski; "Do trupa" Morsztyn)
 2. Wyliczenie
  (nagromadzenie kolejnych, podobnych, synonimicznych cech)
 3. Anafora
  to powtórzenie zdania o podobnej konstrukcji zaczynające się od tego samego wyrazu; "Do Anny" Naborowski)
 4. Antyteza
  (zestawienie dwóch opozycyjnych znaczeniowo elementów wypowiedzi, najczęściej zdań)
 5. Hiperbolizacja
  (wyolbrzymienie, przesadne przedstawienie jakiegoś zjawiska; "Do trupa" Morsztyn)
 6. Gradacja
  to stopniowanie, wzrastające napięcie ® aż do pointy; "Niestatek" Morsztyn)
 7. Epitet
  (określenie)
 8. Porównania
 9. Przerzutnia
  (Zdanie nie mieści się w jednym wersie i jego część zostaje przerzucona do następnego; "Do trupa" Morsztyn
  "Ty masz związane ręce, ja, wolności
  Zbywszy, mam rozum łańcuchem powity")
 10. Metaforyka
 11. Motyw wanitatywny
  (marnościowy, wykorzystywanie tych wszystkich pojęć, które kojarzą się z przemijaniem i niestałością życia ®"Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt" ®"Krótkość żywota" Naborowski)
 12. Kontrast
  (operowanie przenośniami; "Niestatek" Morsztyn)
 13. Oksymoron
  (zestawienie dwóch wyrazów sprzecznych znaczeniowo, "mróz gorejący, ogień lodowy")
 14. Pytania retoryczne
  miłości" Morsztyn
 15. Powtórzenia
 16. Pointa
  "Niestatek" Morsztyn
 17. Figura sumacji
  (zebranie w poincie elementów z wiersza; "Do Panny" Morsztyn)
 18. Paradoks
  (sformułowanie zaskakujące swoją treścią na pozór bez sensu, "Do trupa" Morsztyn )
 19. Operowanie brzydotą
  (ukazywanie bólu, cierpienia)
 20. Inwersja
  (przestawienie wyrazów)

Komentarz/uwagi/znalezione błędy: MegaStats
Odsłony:
561282 razy
Ocena:
4.28/10
Głosy:
203
Oceń:
Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t
Home | Śmieszne sms | Reklama | Napisz do nas
© Copyright by Mumin Designer 2000-2007