Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t

Twórczość pamiętnikarska okresu baroku
Wersja do wydrukowaniaPraca w zip'ieWyślij na e-mail
Przedmiot: Barok
dodano: 2003-07-24
autor: Wacek


PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI
 • Rodzaje i typy pamiętników
Pamiętniki w XVII wieku pisali prawie wszyscy. Nie pisali ich tylko chłopi. Można wyróżnić trzy rodzaje pamiętników:
 • pamiętniki, które powstawały dla upamiętnienia jakiegoś wydarzenia
 • pamiętniki pisane u schyłku życia
 • pamiętniki spisywane z dnia na dzień (były to tzw. diariusze)

 • Funkcja i znaczenie w czasach baroku

  1. opowiadania oparte na faktach historycznych
   wojnach jakie Polska prowadziła w XVII wieku (wojny ze Szwecją, Moskwą i Turkami, wojna domowa, zwana rokoszem Lubomirskiego)
  2. kreślą realistyczny obraz życia stanu szlacheckiego w XVII wieku
   zabawy, pijatyki, bójki, pojedynki, rokosze, uczty okolicznościowe, stosunki z sąsiadami, obyczaje (np.: zaręczyny), procesy, zajazdy, zamiłowanie do przepychu, wystawność i rozrzutność, przesadne dbanie o własny honor, zewnętrzna dewocyjna pobożność
  3. dają portret duchowy przeciętnego szlachcica tych czasów
   jego sposób myślenia, reakcje i doznania, zachowanie, brak zamiłowania do wiedzy
  4. prezentują poglądy typowe dla ówczesnej szlachty
   brak szerszych horyzontów myślowych, kpiny z cudzoziemskich obyczajów, brak tolerancji religijnej, negatywny stosunek do chłopów i mieszczan, wywyższanie się nad innymi narodami, konserwatyzm, zanik ducha rycerskiego, brak poczucia patriotyzmu, dbanie o własne interesy, zamiłowanie do gospodarowanie na ziemi, wiara w zabobony, czary i cuda.
  5. rysują barwny obraz życia żołnierza
   brak dawnych cnót rycerskich, chęć zrobienia kariery, zdobycia łupów, pycha, prywata, brak karności, niepodporządkowanie się rozkazom, walki, utarczki, pojedynki bez przestrzegania reguł, dbanie o własne wygody itp.
  6. stanowią doskonałe źródło wiedzy o kulturze życia obyczajowego i politycznego Polski szlacheckiej

 • Twórcy pamiętników w XVII w.

  1. Jan Chryzostom Pasek
  2. Jędrzej Kitowicz
  3. Bogusław Maskiewicz


Komentarz/uwagi/znalezione błędy: MegaStats
Odsłony:
561288 razy
Ocena:
6.51/10
Głosy:
18
Oceń:
Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t
Home | Śmieszne sms | Reklama | Napisz do nas
© Copyright by Mumin Designer 2000-2007