Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t

Zjawiska wpływające na klimat, zmieniające życie w biosferze
Wersja do wydrukowaniaPraca w zip'ieWyślij na e-mail
Przedmiot: Biologia
dodano: 2003-05-10
autor: magdama

Zjawiska wpływające na klimat i warunki życia w biosferze to:
  • efekt cieplarniany
  • smog
  • rozrzedzenie ozonowe, nazywane także „dziurą ozonową”

Efekt cieplarniany (szklarniowy) polega na podwyższaniu się temperatury atmosfery. Ocieplanie klimatu Ziemi wynika ze wzrostu stężenia w powietrzu tzw. gazów szklarniowych – tlenku węgla(IV), tlenków azotu, metanu i innych węglowodorów oraz ich pochodnych, a także pary wodnej. Powstała w ten sposób powłoka przepuszcza docierające do powierzchni Ziemi promieniowanie słoneczne, ale zatrzymuje wysłane przez Ziemię promieniowanie cieplne, czyli działa podobnie jak szyby szklarni.

Efekt cieplarniany nasila się od połowy XIX wieku, kiedy zaczął rozwijać się przemysł i ilość CO w powietrzu powoduje też zmniejszanie się powierzchni lasów – drzewa asymilują dwutlenek węgla (IV). Na efekt szklarniowy wpływają i inne czynniki, np. tempo wzrostu stężeń innych gazów cieplarnianych czy ich czas przebywania w powietrzu. Nie wiadomo do końca, jakie będą skutki tego procesu. Szacuje się, że średnia temperatura na powierzchni Ziemi wzrośnie zaledwie o 2-3 stopnie C w ciągu najbliższych50 lat, może to jednak spowodować topnienie lodowców, podniesienie poziomu mórz i oceanów oraz zalanie nisko położonych obszarów. Taki los grozi znacznej części Europy i innych kontynentów. Strefy klimatyczne ulegną przesunięciu, pustynie się powiększą, zmienią się również granice występowania niektórych roślin. Przeciwdziałać temu może bujniejszy wzrost roślin i nasilenie procesu fotosyntezy wywołane przez wzrost temperatury. Ważny też będzie rozkład opadów nad powierzchnią Ziemi – jeżeli intensywne deszcze, powstające z parującej w podwyższonej temperaturze wody z mórz i oceanów będą występowały głównie nad Arktyką i Antarktydą, to może się zdarzyć, że lodowców wcale nie będzie, bo będą szybciej narastać niż topnieć.

Smog są to zanieczyszczenia powietrza unoszące się nad dużymi aglomeracjami miejskimi i okręgami przemysłowymi. Smog powstaje w wyniku emisji zanieczyszczeń w warunkach inwersji temperatury, gdy brak jest ruchów powietrza.

Wyróżniamy tzw. :
  • smog fotochemiczny(powstający w upalne dni, jest spowodowany wzrostem stężenia tlenków azotu, węglowodorów i innych składników, przede wszystkim spalin samochodowych, które ulegają przemianom fotochemicznym).
  • Smog kwaśny(mgła przemysłowa ,która tworzy się w wilgotnym, silnie zanieczyszczonym powietrzu)

Smog stanowi poważne zagrożenie dla organizmów roślinnych, jak i zwierzęcych. Na jego działanie szczególnie narażeni są cierpiący na choroby układu oddechowego i choroby serca, zwłaszcza osoby starsze i dzieci. Wywołuje on także choroby roślin, niszczy urządzenia i budynki, w tym również cenne zabytki kultury.

Rozrzedzenie ozonowe to zjawisko, które zmienia warunki życia w biosferze. W ostatnich latach warstwa ozonu zmniejsza się, bo rozkładają go różne gazy, np. freony używane w lodówkach i aerozolach . W dziurach ozonowych łatwiej przenikają promienie ultrafioletowe, które następnie docierają do powierzchni Ziemi. Nadmierne promieniowanie ultrafioletowe może spowodować u ludzi wzrost zachorowań na raka skóry, przyśpieszenie procesu starzenia, choroby wzroku. Działa także szkodliwie na organizmy żywe we wszystkich ekosystemach, zaburzając równowagę biologiczną.

Komentarz/uwagi/znalezione błędy: MegaStats
Odsłony:
563645 razy
Ocena:
6.22/10
Głosy:
288
Oceń:
Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t
Home | Śmieszne sms | Reklama | Napisz do nas
© Copyright by Mumin Designer 2000-2007