Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t

Tabela epok (autor-epoka-dzieło-postacie)
Wersja do wydrukowaniaPraca w zip'ieWyślij na e-mail
Przedmiot: Barok
dodano: 2002-08-16
autor: Kober

AUTORZYUTWORY BOHATEROWIE
ANTYK
Homer „Iliada” Chryzes, Agamemnon, Gryzeida, Bryzeida, Achilles, Tetyda, Menelaos, Diomedes, Ajas, Nestor, Odys, Patrokles, Helena, Priam, Hektor, Parys, Pandar, Eneasz, Andramacha, Antenor, Dolon, Rezos, Polidor, Likaon, Deifob
  „Odyseja” Odys, Telemach, Penelopa, Nestor, Menelaos, Kikoni, Lotofagi, Cyklopi (Polifem), Lastrygoni, Kirke
Sofokles „Antygona” Antygona, Ismena, Kreon, Hajmon, Eurydyka, Tejrezjasz
  „Król Edyp”  
Safona „Podnieście w górę dach” „Zazdrość”  
Anakreont „Słodki bój” „Piosenka”  
Symonides „Los”  
Horacy „O co poeta prosi Apollina”  
  „Exegi monumentum aere perennius” (Zbudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu)  
  „Listy do Pizonów”  
Wergiliusz „Bukoliki”  
Owidiusz „Żale”  
Seneka „O życiu szczęśliwym”  
ŚREDNIOWIECZE
  „Dzieje Tristana i Izoldy” „Pieśń o Nibelungach” „O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu” „Legenda o św. Aleksym” „Bogurodzica” „Lament Świętokrzyski”  
  „Pieśń o Rolandzie” Cesarz Karol, Roland, Galeon, Oliwier, Turpin, Oda, Ludwik, Pinabel, Tiery
Przecław Słota „O zachowaniu się przy stole” „Satyra na leniwych chłopów” „Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią” „Kazania Świętokrzyskie” „Kazania Gnieźnieńskie” „Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego”  
RENESANS
William Shakespeare „Romeo i Julia” Kapulet, Parys, Marta, Julia, ojciec Laurenty, Trybalt, Romeo, Benwolio, Merkurcjo
  „Makbet” Makbet, Dunkan, Banko, Makduf, Siward, Swen, Malkom, Donalbein, Fleance, Hekate
  „Hamlet” „Otello” „Sen nocy letniej” „Poskromienie złośnicy” „Wieczór Trzech Króli”  
Dante Alighieri „Boska Komedia” Beatrycze
Giovanni Boccaccio „Dekameron”  
Francesco Petrarca „Sonety do Laury”  
Michel de Montaigne „Próby”  
Francois Rabelais „Gargantua i Pantagruel”  
Macchavelli „Książę”  
Miguel de Servantes „Don Kichot”  
Thomas More „Utopia”  
Erazm z Roterdamu „Pochwała głupoty”  
Jan Kochanowski „Odprawa posłów greckich” Fraszki „Na swoje księgi” „Na lipę” „Na sokolskie mogiły” „Na dom w Czarnolesie” „O żywocie ludzkim” „Do snu” „Do gór i lasów” „Ku muzom” „O miłości” „Do fraszek” „O doktorze Hiszpanie” „O kapelanie” „O kaznodziei” „Na nabożną” „Do dziewki” Pieśni „O spustoszeniu Podola...” „Pieśń świętojańska o sobótce” „O cnocie” „O dobrej sławie” „Stateczny umysł” „Serce roście” „Miło szaleć, kiedy czas po temu” „Czego chcesz od nas panie ?” „Psałterz Dawidów” „Treny” Antenor, Aleksander - Parys, Helena, Ulisses, Menelaos, Priam, Kasandra, Ukagelon
Mikołaj Rej „Krótka rozprawa pomiędzy trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem” „Żywot człowieka poczciwego” „Figliki” „Zwierzyniec” „Jan Kochanowski” „Mnich” „Pleban pieska na cmentarzu pochował”  
Szymon Szymonowic „Żeńcy”  
Klemens Janicki „Elegia: O sobie samym do potomności”  
Piotr Skarga „Kazania sejmowe” „Żywoty świętych”  
Łukasz Górnicki „Dworzanin polski”  
Andrzej Frycz-Modrzewski „O poprawie Rzeczpospolitej” „Łaski - o karze za mężobójstwo”  
Romain Rolland „Colas Bergnon” Martynka, Glodzia
BAROK
Torquato Tasso „Jerozolima wyzwolona” Godfred, Baldwin, Tankred, Boemund, Rynald, Gwelf
John Milton „Raj utracony”  
Mikołaj Sęp Szarzyński „Rytmy albo wiersze polskie” „O nietrwałej miłości rzeczy świata tego”  
Jan Andrzej Morsztyn „Do trupa” „Niestatek” „Cuda miłości” „Do panny” „Do starej” „Na Tomka”  
Daniel Naborowski „Marność” „Krótkość żywota” „Do Anny” „Cnota grunt wszystkiemu” „Na oczy królewny”  
Wacław Potocki „Moralia” „Czuj, stary pies szczeka” „Kto mocniejszy ten lepszy” „Ogród fraszek” „Nierządem Polska stoi” „Pospolite ruszenie” „Transakcja wojny chocimskiej”  
Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki sarmaty”  
Jan III Sobieski „Listy do Królowej Marysieńki”  
Oświecenie
Molier „Skąpiec” Harpagon, Kleant, Eliza, Walery, Marianna, Frozyna, Jakub, Strzałka
  „Świętoszek” Harpagon, Kleant, Eliza, Walery, Marianna, Frozyna, Jakub, Strzałka
Pierre Corneile „Cyd” Elwira, Chimena, Sankty, Rodryk, Królewna, Diego, Gomes
Denis Diderot „Kubuś fatalista i jego pan”  
Voltaire „Kandyd”  
Jean Jacques Rousseau „Nowa Heloiza”  
Jean de La Fontaine „Bajki” „Wilk i baranek”  
Jonathan Smith „Podróże Guliwera”  
Daniel Defoe „Robinson Crusoe”  
Stanisław Konarski „O skutecznym rad sposobie” „O poprawie wad wymowy”  
Stanisław Leszczyński „Głos wolny wolność ubezpieczający”  
Ignacy Krasicki Bajki i przypowieści „Wstęp do bajek” „Dewotka” „Groch przy drodze” „Jagnię i wilcy” „Szczur i kot” „Ptaszki w klatce” „Kruk i lis” „Filozof” „Malarz” Satyry „Pijaństwo” „Żona modna” „Świat zepsuty” „Do króla” „Antymonahomachia” „Myszeida” „Święta miłości kochanej ojczyzny”  
  „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” Julianna, Damon, baronowa de Grankendorff, Xaoo, Gwilhelm, Amerykanin
  „Monahomachia” Hilary, Rajmond, Elizeusz, Alfons, Kleofas, Hijacynt, Zefiryn
Julian Ursyn Niemcewicz „Powrót posła” Pan Podkomorzy, Pani Podkomorzyna, Starosta Gadulski, Starościna, Teresa, Walery, Szarmancki, Agatka, Jakub
Franciszek Karpiński „Laura i Filon” „Do Justyny” „Pieśni nabożne”  
Józef Wybicki „Pieśń legionów polskich we Włoszech”  
Franciszek Zabłocki „Fircyk w zalotach”  
Wojciech Bogusławski „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”  
Stanisław Staszic „Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego” „Przestrogi dla Polski”  
Hugo Kołłątaj „Anonima listów kilka” „Prawo polityczne narodu polskiego”  
Franciszek Bohomolec „Rozmowa o jęzku polskim”  
ROMANTYZM
Johann Wolfgang Goethe „Król Olszyn”  
  „Faust” Wagner, Mefistos
  „Cierpienia młodego Wertera” Werter, Lotta, Albert
Jean Jacques Rousseau „Nowa Heloiza”  
Victor Hugo „Nędznicy” „Cromwell”  
Alexandre Dumas „Trzej Muszkieterowie” „Hrabia de Monte Christo”  
Stendhal „Czerwone i czarne”  
George Gordon Byron „Giaur” Giaur, Leila, Hassan
  „Don Juan”  
Walter Scott „Rob Roy” „Ivanhoe”  
Aleksander Puszkin „Eugeniusz Oniegin” Władysław Leński, Łarnia, Olga, Tatiana, Zarecki, Guillot
  „Był tu śród nas”  
Michał Lermontow „Na Aleksandra I” „Podziękowanie  
Adam Mickiewicz „Oda do młodości” „Pieśń filaretów” Ballady: „Romantyczność” „Lilije” „Świteź” „Świtezianka” „Rybka” „Ustęp” do III cz. „Dziadów” „Droga do Rosji” „Przedmieścia stolicy” „Petersburg” „Pomnik Piotra Wielkiego” „Przegląd wojska” „Do przyjaciół Moskali” „Sonety odeskie” „Ekskuza” „Do Niemna” „Wizyta” „Sonety Krymskie” „Pielgrzym” „Stepy Akermańskie” „Burza” „Czatyrdah” „Ajudah” „Bakczysaraj” „Widok z gór” „Ruiny” „Księgi narodu polskiego” „Księgi pielgrzymstwa polskiego” „Liryki Lozańskie” „Polały się łzy...” „Nad wodą wielką i czystą” „Gdy tu mój trup” „Żal rozrzutnika” „Suć miłość” „Do matki Polki” „Reduta Ordona”  
  „Konrad Wallenrod” Alf Walter, Halban, Wajdelota, Winrych, Kiejstut, Aldona
  „Grażyna” Grażyna, Litawor
  „Dziady” Żegota, Nowosilcow, Tomasz, Jan, Sobolewski, Janczewski, Wasilewski, Feliks, Konrad, Piotr, Ewa, Rakus, Borus, Cichowski, Piotr Wysocki, Rollison, Doktor, Pelikan, Bajkow
  „Pan Tadeusz” Tadeusz, Sędzia, Wojski, Rejent Bolesta, Telimena, Gerwazy, Jacek Soplica, Zosia Horeszkówna, Hrabia Horeszko, Jankiel, Maciek Dobrzyński, Stolnik, mjr. Plut, kpt. Rykow, Acesor, Hreczeszczanka, Dąbrowski, Protazy
Juliusz Słowacki „Lambro” „Bogurodzica” „Testament mój” „Smutno mi Boże” „Grób Agamemnona” „Odpowiedź na Psalmy przyszłości” „Uspokojenie” „Rozłączenie”  
  „Kordian” Mefistofel, Twardowski, Chłopicki, Czartoryski, Skrzynecki, Niemcewicz, Lelewel, Krukowiecki, Kordian, Grzegorz, Laura, Wioletta, Prezes, Doktor
  „Balladyna” Kirkor, Pustelnik, Goplana, Chochlik, Skierka, Wdowa, Grabiec, Gralon, Kostryn, Filon
  „Beniowski” Sawa Celiński, Aniela, Dzieduszycki, Swentyna, ks. Marek, Borejsza
Zygmunt Krasiński „Psalmy przyszłości” „Przedświt”  
  „Nie-Boska Komedia” Orcio, Hrabia Henryk, Pankracy, Maria, Filozof, Mefisto, Dziewica, Leonard, Bianchelti
Cyprian Kamil Norwid „Bema pamięci żałobny rapsod” „Do obywatela Johna Brown” „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie” „Fortepian Szopena” „Pielgrzym” „Pióro” „W Weronie” „Język ojczysty” „Vademecum”  
Józef Ignacy Kraszewski „Hrabina Cosel” „Bruel” „Ulana” „Dziecie starego miasta”  
Aleksander Fredro „Zemsta”  
  „Śluby panieńskie” Pani Dobrójska, Aniela, Klara, Radost, Gustaw, Albin, Jan
Seweryn Goszczyński „Przy sadzeniu róż”  
Kornel Ujejski „Maraton”  
Teofil Lenartowicz „Duch sieroty”  
Narcyza Łoziński „Poganka”  
Ryszard Berwiński „Marsz w przyszłość”  
POZTYTYWIZM
Honoriusz Balzac „Ojciec Goriot” Jan Joahim Goriot, Eugeniusz de Rastignac, Jakub Collin, Pani Vauquer, Poiret, Horacy Bianchon, Pani de Beuseant, Anastazja, Delfina
  „Komedia ludzka”  
Gustav Flaubert „Pani Bovary”  
Charles Dickens „David Copperfield”  
Antoni Czechow „Kameleon” Oczumiełow
  „Człowiek w futerale” Bielikow
Lew Tołstoj „Wojna i pokój” „Anna Karenina”  
Henryk Sienkiewicz „Latarnik” „Janko muzykant” „Pan Wołodyjowski” „Quo vadis” „Krzyżacy”  
  „Ogniem i mieczem” Radziejowski, Opaliński, Radziwił, Kmicic, Michałko, Stefan Czarniecki, Billewicz, Oleńka, Chowański, Jerzy Lubomirski, Zamojski, Rzędzian, Kiemlicze, szlachta laudańska
  „Potop” Anrzej Kmicic, Aleksandra Billewiczówna, Zagłoba, Stanisław Skrzetuski, Jerzy Michał Wołodyjowski, Piotr Opaliński, Arwid Wittenberg, Stach Ostróżka, Hieronim Radziejowski, Janusz Radziwiłł, Sankowicz, Tomasz Billewicz, Roch Kowalski, Kiemlicze, Augustyn Kordecki, Jerzy Lubomirski
  „Nasi dzisiejsi poeci”  
Eliza Orzeszkowa „Nad Niemnem” Benedykt Korczyński, Justyna Orzelska, Emilia Korczyńska, Leonia, Janek Bohatyrowicz, Anzelm Bohatyrowicz, Ignacy Orzelski, Teresa Plińska, Bolesław Kirło, Jadwiga Darzecka, Teofil Różyc
  „Gloria victis” Tarłowski, Jaginicz, Jagmin, Maryś, Anielka
  „A...B...C...” Joanna Lipska
  „Dobra pani” Ewelina Krzycka
  „O Żydach i kwestii żydowskiej”  
Bolesław Prus „Faraon” „Katarynka” „Kamizelka” „Omyłka” „Wieża paryska” „Kronika tygodniowa” „Placówka” „Emancypantki”  
  „Lalka” Stanisław Wokulski, Ignacy Rzecki, Mraczewski, Tomasz Łęcki, Izabela Łęcka, Suzin, Szuman, Wysocki, Julian Ochocki, Starski, Stawska, Schlaungbaum, Minchowie, Hopfer, Zasławska, Wąsowska, Krzeczowscy
  „Powracająca fala” Gotlieb Adler, Kazimierz Gosławski, Ferdynand
Adam Asnyk „Do młodych” „Daremne żale” „Limba” „Ach, jak mi smutno !” „Karmelkowy wiersz”  
Maria Konopnicka „Nasza szkapa” „Mendel Gdański” „Miłosierdzie gminy” „W poranek” „Contra spem spero” „Kubek” „Rota” rodzina Mostowiaków
Stefan Żeromski „Wierna rzeka” Józef Odrowąż, Salomea Brynicka, Antoni Brynicki, Szczepan Podkurek, Pani Odrowążowa, Wiesnicyn
Adam Wiślicki „Groch o ścianę”  
Aleksander Świętochowski „My i wy” „Praca u podstaw”  
Młoda Polska
Kazimierz Przerwa-Tetmajer „Koniec wieku XIX” „Nie wierzę w nic” „Hymn do Nirwany” „Evviva l'arte” „Anioł Pański” „Melodia mgieł nocnych” „Lubię kiedy kobieta” „Ja, kiedy usta ku twym ustom chylę” „Na skalnym podhalu” „Jak Józek Smaś pojechał wysłuchać” „Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej” „Wszystko umiera” „W lesie”  
Jan Kasprowicz „Z chałupy” - sonety „W chałupie” „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach” „Święty Boże, święty mocny” „Dies irae” „Hymn św. Franciszka z Asyżu” „Księga ubogich” „Przeprosiny Boga”  
Leopold Staff „Sny o potędze” „Kowal” „Deszcz jesienny” „Przedśpiew” „Sonet Szalony” „O miłości wroga”  
Tadeusz Miciński „Na Hali Miętusiej” „Jesienne lasy poczerwienione” „Anake” „Emir Rzewuski” „Lucifer”  
Bolesław Leśmian „Las” „Fala” „Zmory wiosenne”  
Gabriela Zapolska „Moralność pani Dulskiej” Aniela Dulska, Juliasiewiczowa, Hesia, Mela, Zbyszko, Felicjan Dulski
Stanisław Wyspiański „Wesele” Pan Młody - Lucjan Rydel Panna Młoda - Jadwiga Mikołajczykówna Gospodarz - Włodzimierz Tetmajer Gospodyni - Anna Mikołajczykówna Ojciec - Jacek Mikołajczyk Dziennikarz - Rudolf Starzewski Poeta - Kazimierz Przerwa-Tetmajer Radczyni - Antonina Domańska Czepiec - Błażej Czepiec Nos - Tadeusz Czepiec Rachela- Józefa Singer Widmo, Stańczyk, Rycerz, Hetman, Upiór, Wernyhora, Chochoł
  „Warszawianka” „Noc listopadowa”  
Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni” Tomasz Judym, Joanna Podborska, Natalia Orszeńska, Wanda Orszeńska, Wiktor Judym, Węglichowski, Leszczykowski, Korzecki
  „Syzyfowe prace” „Zmierzch” „Zapomnienie” „O żołnierzu tułaczu” „Echa Leśne” „Nagi bruk”  
  „Doktor Piotr” Dominik Cedzyna, Teodor Bijakowsk
  „Siłaczka” Stasia Bozowska, Paweł Obarecki
  „Zmierzch” Gibałowie, Walek
  „Rozdziobią nas kruki i wrony” Andrzej Borycki - Szymon Winrycha
Władysław Stanisław Reymont „Chłopi” Maciej Boryna, Antek, Jagna Pacześ, Hanka, Jagustynka, , Dominikowa, Kowal, Ksiądz, Roch, Wójt, Szymek, Ambroży, Kuba, Witek, Dominikowa (Marcjanna), Magda, Jankiel, Jasiek, Mateusz, Bylica, Pan Jacek, Tomasz Kłąb
Stanisław Przybyszewski „Confiteor” „Z psychologii jednostki twórczej” „Moi współcześni”  
Tadeusz Boy-Żeleński „Znaszli ten kraj ?” „Nowa pieśń o rydzu” „O bardzo niegrzecznej literaturze polskiej” „Dziadzio” „Pieśń o inauguracji”  
Joseph Conrad (Józef Konrad Korzeniowski) „Lord Jim” Jim, Marlow, Brown, Doramin, Dain, Jewel
Fiodor Dostojewski „Zbrodnia i kara” Rodion Romanowicz Raskolnikow, Alona Iwanowna, Lizawieta Iwanowna, Marmieładow, Pulcheria Aleksandrowa Raskolnikow, Dunia, Zofia Siemionowna Marmieładow - Sonia, Arkadiusz Swidrygajłow, Zosimow, Lużyn
Emil Zola „Germinal”  
Charles Baudelaire „Padlina” „Albatros”  
Jean Arhtur Rimbaud „Statek pijany”  
Henryk Ibsen „Dzika kaczka” Werle, Hjamar, Gregers, Ekdal, Gina, Relling, Jadwinia
XX LECIE MIĘDZYWOJENNE
Franz Kafka „Proces” Józef K.
Antoine de Saint-Exupery „Ziemia - planeta ludzi” Giume, Bark
  „Mały Książę”  
Ernest Hemingway „Komu bije dzwon” „Stary człowiek i morze” „Pożegnanie z bronią”  
Michał Bułhakow „Mistrz i Małgorzata” Małgorzata, Mistrz, Woland, Piłat, Jeszua Ha-Nocri, Nikanor Iwanowicz
Marcel Proust „W poszukiwaniu straconego czasu”  
James Joyce „Ulisses”  
André Gide „Fałszerze”, „Losy Watykanu”  
Virginia Woolf „W stronę latarni morskiej” „Fala”  
Aldeus Huxley „Kontrapunkt”  
Erich Maria Remarque „Na zachodzie bez zmian”  
Thomas Mann „Buddenbrookowie” „Mario i czarodziej”  
Roger Martin du Gard „Rodzina Thibault”  
Julian Tuwim „Poezja” „Do Krytyków” „Życie” „Do prostego człowieka” „Rewizja” „Mieszkańcy” „Pogrzeb prezydenta Narutowicza” „Prośba o piosenkę” „Et Arceo” „Sitowie” „Zieleń” „Rzecz czarnoleska” „Do losu” „Bal w operze” „Wiosna” „Stoję na uboczu”  
Jarosław Iwaszkiewicz „Lato 1932” „Erotyk” „Szczęście” „Prolog” „Maskarada” „Lato w Nohaut”  
  „Panny z Wilka” Wiktor Ruben, Zosia, Julcia, Jola, Fela, Tunia
  „Brzezina” Stanisław, Bolesław, Malina, Michał, Ola
Bolesław Leśmian „Poeta” „Znikomek” „W malinowym chruśniaku” „Dusiołek” „Urszula Kochanowska” „Trupięgi”  
Konstanty Ildefons Gałczyński „Kryzys w branży szarlatanów” „Zima z wypisów szkolnych” „Prośba o wyspy szczęśliwe” „Farlandia” „Serwus Madonna” „O mojej poezji” „Ulica Towarowa” „Ulica Miła” „Zaproszenie do płaczu”  
Leopold Staff „Kartoflisko” „Wysokie drzewa” „Lipy” „Ars poetica” „Poeta” „Do muzy”  
Antoni Słonimski „Smutno mi Boże” „Niemcom” „Do córki pisarza”  
Kazimierz Wierzyński „Manifest szalony” „Zielono nam w głowie” „Wiosna i wino” „Skok o tyczce” „100 metrów”  
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Laura i Filon” „Miłość” „Nike” „Krawiec” „Pocałunki”  
Kazimiera Iłłakiewiczówna „Powrót” „Śmierć dorożkarza”  
Jan Lechoń „Mochnacki” „Herostrates” „Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną” „Iliada” „Karmazynowy poemat”  
Julian Przyboś „Lipiec” „Norte-dame” „Z Tatr” „Dachy”  
Władysław Broniewski „Poezja” „Zagłębie Dąbrowskie” „Bagnet na broń” „Mannlicher” „Ulica Miła” „Do przyjaciół poetów” „Elegia o śmierci Ludwika Waryńskiego” „Nocny gość” „Przyjacielu...” „Bar pod zdechłym psem”  
Stanisław Młodożeniec „Wiek XX”  
Bruno Jasieński „But w butonierce” „Rzygające posągi”  
Anatol Stern „Futuryzje”  
Stefan Żeromski „Przedwiośnie” Cezary Baryka, Szymon Gajowiec, Hipolit Wielosławski, Antoni Lulek, Jadwiga Barykowa, Seweryn B., Karolina Szarłatowiczówna, Laura, Kościeniecka, Władysław Barwicki, Wanda Okszyńska
  „Sułkowski” „Uciekła mi przepióreczka”  
Zofia Naukowska „Granica” Zenon Ziembiewicz, Elżbieta Bracka, Cecylia Kolichowska, Justyna Bogutówna, Tczewscy, Jasia Gołębska, Niewieska, Karol Wąbrowski
  „Dom kobiet”  
Maria Dąbrowska „Noce i dnie” Barbara, Bogumił Niechcic, Lucjan i Teresa Koziełł, Jadwiga i Michalina Ostrzeńska, Stefania Holszańka, Zenobia Ładzina, Wojciech Krępski
Witold Gombrowicz „Ferdydurke” T. Pimko, Józio - narrator, Miętalski - Miętus, Pylaszewicz - Pyton, Bladaczka, Gałkiewicz, Młodziakowie, Hurleccy, Zosia
Bruno Shulz „Sklepy cynamonowe” „Sanatorium pod Klepsydrą” „Ulica Krokodyli”  
Jerzy Szaniawski „Żeglarz” Kapitan Nut, Jan, Med., Rzeźbiarz, Przewodniczący, Rektor, Admirał, Paweł Szmidt,, Stary Marynarz, Wydawca, Doktorowa, Felcia, Iza, Kapelmistrz, Pan z komitetu, Student
  „Most” „Murzyn” „Adwokat i róża”  
Stanisław Ignacy Witkiewicz „Szewcy” Sajetan Tempe, Robert Scurvy, Zbereżnicka, Gnębon Puczymorda
Apolinary Kostrowski „Most Mirabeau” „Młody żołnierz” „Prześliczna rudowłosa”  
WSPÓŁCZESNOŚĆ
Krzysztof Kamil Baczyński „Pokolenie” „Z lasu” „Elegia o ... (chłopcu polskim)” „Historia” „Biała magia” „Dni nienawiści” „Pożegnanie żałosnego strzelca” „Jesień 1941” „Trzeba umieć ludzi pokochać” „Spojrzenie” „Pioseneczka”  
Tadeusz Różewicz „Ocalony” „Zostawcie nas” „List do ludożerców” „Spadanie” „Wygaśnięcie Absolutu” „Z życiorysu” „Za przewodnikiem” „Przystosowanie” „Nie śmiem” „Powrót” „Dwa wyroki” „Rozebrany” „Moja poezja”  
  „Kartoteka” Olga, Wujek, Cyklista, Gość w kapeluszu, Gruby, Pan z przedziałkiem, Bobik, Tłusta kobieta, Niemka, Nauczyciel, Starzec 1,2, Sekretarka, Dziennikarz, Kelner, Chłop, Młody mężczyzna, Stary górnik
Czesław Miłosz „Campo di Fiori” „W Warszawie” „Piosenka o porcelanie” „Traktat moralny” „Moja wierna mowo” „Ganek” „Przypowieść o maku” „Ballada” „Piosenka o końcu świata” „Który skrzywdziłeś” „Ars poetica” „Zaklęcie”  
Wisława Szymborska „Cień” „Utopia”  
Władysław Broniewski „Żołnierz polski” „Ballady i romanse” „Grób Tamerlana”  
Antoni Słonimski „Na alarm”  
Konstanty Ildefons Gałczyński „Pieśń o żołnierzach Westerplatte”  
Julian Przyboś „Póki my zyjemy”  
Jan Lechoń „Iliada”  
Tadeusz Gajcy „Wczorajszemu” „Do potomnego”  
Zofia Nałkowska „Medaliony” „Profesor Spanner” „Kobieta cmentarna” „Przy torze kolejowym” „Dorośli i dzieci w Oświęcimiu” „Wiza” „Dno” „Człowiek jest mocny”  
Tadeusz Borowski „U nas, w Auschwitzu” „Proszę państwa do gazu” „Dzień na Harmenzach” „Pożegnanie z Marią” „Chłopiec z biblią”  
Gustaw Herling-Grudziński „Inny świat” Rusto Karinen, Michaił Aleksiejewicz Kostylew, Natalia Lwowna, Pamfiłow
Miron Białoszewski „Pamiętnik z powstania warszawskiego” Miron, Staszek, Stefa, Romanowska, Swen, Lusia, por. Radosłąw, Henio, Halina
Jerzy Andrzejewski „Popiół i diament” Maciek Chełmicki, Stefan Szczuka, Antoni Kossecki, Florian Waga, Franek Podgórski, Wrona, Jan Kalicki, Jerzy Szretter, Felek Szymański, Marcin Bogucki, Janusz Kotowicz, Krystyna Rozbicka, Katarzyna Staniewiczowa, Fred Telżyński, Adam i Róża Puciatyccy, Święcki, Pawlicki, Drewnowski
Tadeusz Konwicki „Mała Apokalipsa” Nadzieżda-Nadzieja, Halina, Hubert, Rysio Szmidt, Caban, Jan, Władysław Bułat, Kolka Nachałows, Żorż, Sacher, Tadzio Skoro, Towarzysz Kobiałka, Zenek, Gosia
Hanna Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem” Marek Edelman, Mordechaj Anielewicz, Jurek Wilner, Michał Klepfisz, Mira, Goliborska, Pola Lifszyc, Szeryski, Wilczkowski, Bubnerowa, Rzewuski, Hanin, Stronska, Klepfisz, Grabowski, Wolinski, Sejdak, Zbigniew Młynarski
Albert Camus „Dżuma” Bernard Rieux, Joseph Grand, Jean Tarrou, ojciec Paneloux, Raymond Rambert, Cottard, Michel, Castel, Othon
George Orwell „Folwark Zwierzęcy” Major, Squealer, Boxer, Snowball (chyży), Clover, Mollie, Beniamin, Mojżesz, Mania
  „Rok 1984” Wielki Brat, Winston Smith, O'brian, Julia Tom Parson, Syme, Charrington, Goldstein
Marek Hłasko „ósmy dzień tygodnia” „Pierwszy krok w chmurach”  
A. Szczypiorski „Początek” Irma Seidenman, Henio Fichtelbaum, Jochan Mueller, Stuchler, W. Suchowiak, Adam Korda, Sędzia Romnicki, Siostra Weronika, Paweł Kryński, Blutman
Aleksander Sołżenicyn „Jeden dzień z życia Iwana Denisowicza” kpt. Bujnowski
Jarosław Iwaszkiewicz „M.łyn nad Lutynią” Durczok, Jarogniew, Maryś, ks. Ryba
Moczarski „Rozmowy z katem” Stoop
Leon Kruczkowski „Niemcy” Schultz, Hoppe, Juryś, Willi, Ruth, Fanchette, Sonnenbruch, Joachim, Liesel, Peters

Komentarz/uwagi/znalezione błędy: MegaStats
Odsłony:
563623 razy
Ocena:
1/10
Głosy:
7243
Oceń:
Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t
Home | Śmieszne sms | Reklama | Napisz do nas
© Copyright by Mumin Designer 2000-2007